Iedereen (weer) fluitend naar zijn werk

Organisatieadvies

Iedereen (weer) fluitend naar zijn werk

Een goede organisatiestructuur is ook in het MKB essentieel voor een succesvol HRM beleid
Is er balans in uw organisatie? Zit iedereen op zijn of haar juiste plek? Wordt een specifiek knelpunt op HRM gebied veroorzaakt doordat de organisatiestructuur niet optimaal is? Is er duidelijkheid over ieders bevoegdheid en verantwoordelijkheden? Of bespeurt u dat de bedrijfscultuur in uw onderneming niet optimaal is? Hierbij kunnen wij u adviseren en begeleiden.

Uw organisatie in het CORONA tijdperk
Sinds half maart is er sprake van een nieuwe realiteit als gevolg van de Corona crisis. Ook uw bedrijf ondervindt hiervan uiteindelijk de gevolgen. Hoe kunt u deze periode met zo min mogelijk schade doorkomen? Mogelijk ontstaan er ook nieuwe kansen, hoe kunt u deze benutten? Wat moet er met de organisatie gebeuren, hoe kan geanticipeerd worden op een maandenlange voortzetting van de huidige situatie? Er komt ongetwijfeld heel veel op u af. Bieden de NOW3 -regeling, de BMKB-C regeling, de TVL en de fiscale maatregelen u voldoende financiële ruimte? Is een loonoffer een optie? Of moet u toch reorganiseren? Als uw sparringpartners kunnen wij u helpen met het nemen van de beste, of de minst slechte beslissingen. 
Op de pagina Covid-19 nieuws vindt u meer achtergrondinformatie over deze onderwerpen.

De middellange termijn; Strategisch personeelsbeleid en Risicomanagement
De situatie op de arbeidsmarkt kan plotseling veranderen. Hadden we tot voor kort nog krapte op de arbeidsmarkt, nu is met de Corona crisis een volstrekt ongewisse situatie ontstaan. Wanneer en hoe gaat de economie zich weer herstellen na de lockdown? Juist vanwege deze wisselingen in de arbeidsmarkt is het belangrijk om aan strategische personeelsplanning en HR-gerelateerd risicomanagement te doen.

Onze oplossingen  Ontdek nu of uw personeelsbeleid op orde is!
 

Uitdagingen & Oplossingen

 • Maatwerk

Voor al deze P&O onderwerpen geldt maatwerk. Maatwerk waarbij wij rekening houden met de kennis, kunde, mogelijkheden en de cultuur binnen uw organisatie. Maatwerk waarbij wij rekening houden met wetgeving, CAO’s , uw bedrijfsafspraken maar ook met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Wij nemen niet over, maar werken samen met u aan een P&O beleid dat bijdraagt aan uw organisatiedoel. Daardoor hoeft u zich geen zorgen te maken over uw personeel en organisatie. U kunt met een gerust hart ondernemen en aan de toekomst van uw organisatie werken want een doordacht personeels- en organisatiebeleid bespaart u geld en tijd. Met ons als betrokken partner op de achtergrond voorkomt u een hoop gedoe.

 • Zet ons in als uw sparringpartner; uw externe organisatieadviseur

Zou u, als ondernemer, een keer met ons willen sparren over bestaande en mogelijke (toekomstige) problemen of uitdagingen? Met ons van gedachten willen wisselen over uw businessplan of bedrijfscultuur? Wij kunnen goed luisteren. Maar ook op de juiste momenten doorvragen, goed analyseren en u verrassend andere invalshoeken laten zien.

 • Preventief werken doen wij het liefste!

Vaak worden wij ingeschakeld als er een probleem is ontstaan rondom het functioneren van een of meerdere medewerkers, een voorgenomen ontslag of een slechte werksfeer. Wij lossen dit graag voor u op, want ook dat is ons werk. Nog belangrijker vinden wij het dat wij ingeschakeld worden om problemen te voorkomen. Daarom gaan wij graag preventief bij u aan de slag om het personeelsbeleid en de organisatie te optimaliseren. Uiteindelijk kost voorkomen altijd minder geld en levert het u meer op!

 • Nieuw: Bedrijfsmatige Risicoanalyse vanuit het P&O-domein

Het is goed om periodiek een analyse te maken van de interne risico’s (personeel & organisatie) alsmede van de externe risico’s zoals de gevolgen van de arbeidsmarkt en onverwacht vertrekkende medewerkers, ontwikkelingen bij uw klanten, veranderingen in de orderportefeuille, en veranderingen bij uw toeleveranciers,, de markt, concurrentie en nieuwe toetreders. Ook dit is preventief werken. Wij kunnen u ook bij déze onderwerpen helpen.

 • Netwerk van gespecialiseerde partners

Wij pretenderen niet altijd en in elke situatie alles te weten! Indien nodig kunnen wij gebruikmaken van de diensten van gespecialiseerde partners zoals een marketeer, fiscalist of webspecialist. Samen met u het werkplezier verhogen en het bedrijfsresultaat verbeteren, met als uitkomst meer winst en continuïteit waardoor u uw organisatiedoelstelling bereikt! Daar krijgen wij energie van.

 • COVID-19 gerelateerde zaken
 • Helpen bij het aanvragen van de NOW 2.0 regeling, adviseren bij het aanvragen van de BMKB-C regeling en de TVL (tegemoetkoming Vaste Lasten).
 • Met u meedenken over nieuwe kansen en bedreigingen in de sterk gewijzigde marktomstandigheden. Hoe kunt u kansen benutten en bedreigingen zoveel mogelijk afwenden.
 • Ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van taken en verantwoordelijkheden.
 • Ondersteuning bij het invoeren van veranderingen van werkwijze, werktijden, werkdagen.
 • Aanpassen verzuimbeleid aan de hand van RIVM regels.
 • Adviseren in oplossingen voor thuiswerken, wie thuis, wie op het bedrijf, onderlinge communicatie.
 • Adviseren bij een acuut noodzakelijke Reorganisatie.
 • Met u werken aan strategische meerjaren personeelsplanning, risicomanagement, duurzame inzetbaarheid, opleiden
 • Ondersteunen van strategische personeelsplanning met aandacht voor de lange termijn.
 • Helpen bij opstellen van leeftijdsbewust personeelsbeleid en daarmee werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Inventariseren van de doorgroeimogelijkheden en ambities van medewerkers.
 • Verzorgen van een risicoanalyse van mogelijk verloop van (essentiële) medewerkers.
 • Adviseren van een globaal opleidingsplan voor de medewerkers.
 • Het opstellen van een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) voor uw medewerkers met ieders ambities, benodigde competenties en kwaliteiten, eventueel benodigde training of opleiding.
 • Helpen met opzet organisatiestructuur, gevolgen fusie of overname
 • Advisering en helpen bij de toepassing van organisatieveranderingen, inclusief de communicatie naar de medewerkers.
 • Adviseren en begeleiden van een acuut noodzakelijke reorganisatie, bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19.
 • Begeleiden van fusietrajecten of een bedrijfsovername, inclusief communicatie over gevolgen voor de medewerkers.
 • Het adviseren bij het opstellen van een bedrijfsplan plan met kansen en risico’s.
 • Adviseren en begeleiden van verandering van werkmethode, zoals Agile, Scrum.
 • Ondersteunen van opzet rolbeschrijving, functieomschrijving, competentieprofielen en belonen
 • Omschrijving van de vereiste Kennis en Kunde, competenties, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, verwachte waarden en normen, benodigde ervaring, passend in de bedrijfssystematiek.
 • Adviseren en opstellen van functiewaarderingen en diverse vormen van belonen en opstellen salarisgebouw. Adviseren over de gevolgen van- en het inpassen van regelgeving, CAO’s en bedrijfsregels.
 • Helpen bij de opzet van Gesprekssystematiek
 • Opzetten en begeleiden van functioneringsgesprekken, beoordelings- of voortgangsgesprekken. Bij hoog ziekteverzuim een verzuimgesprek.
 • Medezeggenschap en communicatie
 • Adviseren van invoeren overlegstructuren zoals werkbesprekingen, een Medezeggenschapsraad, Ondernemingsraad of PVT.
 • Verbeteren van de interne communicatie, de motivatie en de samenwerking tussen collega’s onderling en tussen collega’s en hun leidinggevende.
 • Ondersteunen van het bespreken van organisatieveranderingen, jaarplannen, fusies, overnames etc.
 • Stijl van leidinggeven, feedback
 • Hoe ervaart het personeel uw stijl van leidinggeven?
 • Is uw stijl van leidinggeven passend bij het bedrijf?
 • Hoe realiseert u een betrouwbare 180 graden feedback vanuit uw personeel?