Iedereen (weer) fluitend naar zijn werk

Organisatieadvies

Iedereen (weer) fluitend naar zijn werk

Een goede organisatiestructuur: essentieel voor een succesvol HRM beleid en daarmee voor de resultaten van je onderneming!
Is er balans in uw organisatie? Zit iedereen op zijn of haar juiste plek? Wordt een specifiek knelpunt op HRM gebied veroorzaakt doordat de organisatiestructuur niet optimaal is? Is er duidelijkheid over ieders bevoegdheid en verantwoordelijkheden? Of bespeurt u dat de bedrijfscultuur in uw onderneming niet optimaal is? Hierbij kunnen wij u adviseren en begeleiden. 

Nieuwe uitdagingen in het post-Corona tijdperk, extreme personeelstekorten, energieprijzen
In het post Corona tijdperk hebben we te maken met een extreme krapte op de arbeidsmarkt en met een hoger ziekteverzuim dan vóór het Corona tijdperk. Dat hogere ziekteverzuim wordt onder andere veroorzaakt door overbelasting van personeel, en door Corona of de long-covid gevallen! Wat voor invloed hebben de torenhoge energieprijzen op uw bedrijfsvoering? Misschien moet u wel reorganiseren.  Als uw sparringpartners kunnen wij u helpen met het nemen van de beste, of de minst slechte beslissingen. 

De middellange termijn; Strategisch personeelsbeleid en Risicomanagement
  In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om aan strategische personeelsplanning en HR-gerelateerd risicomanagement te doen. Hiermee wordt de kans dat u voor verrassingen komt te staan kleiner. Wij kunnen uw Organisatiestructuur effectiever en efficiënter maken. Met als gevolg een hogere medewerkerstevredenheid, een betere benutting van uw menselijk kapitaal, minder onverwacht verloop, minder uitval en verzuim en daardoor een verbeterd bedrijfsresultaat! De volgende zaken kunnen wij bijvoorbeeld voor u oppakken:
 

Onze oplossingen  Ontdek nu of uw personeelsbeleid op orde is!
 

Uitdagingen & Oplossingen

 • Maatwerk

Voor al deze P&O onderwerpen geldt maatwerk. Maatwerk waarbij wij rekening houden met de kennis, kunde, mogelijkheden en de cultuur binnen uw organisatie. Maatwerk waarbij wij rekening houden met wetgeving, CAO’s , uw bedrijfsafspraken maar ook met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Wij nemen niet over, maar werken samen met u aan een P&O beleid dat bijdraagt aan uw organisatiedoel. Daardoor hoeft u zich geen zorgen te maken over uw personeel en organisatie. U kunt met een gerust hart ondernemen en aan de toekomst van uw organisatie werken, want een doordacht personeels- en organisatiebeleid bespaart u geld en tijd. Met ons als betrokken partner op de achtergrond voorkomt u een hoop gedoe.

 • Zet ons in als uw sparringpartner; uw externe organisatieadviseur

Zou u, als ondernemer, een keer met ons willen sparren over bestaande en mogelijke (toekomstige) problemen of uitdagingen? Met ons van gedachten willen wisselen over uw businessplan of bedrijfscultuur? Wij kunnen goed luisteren. Maar ook op de juiste momenten doorvragen, goed analyseren en u verrassend andere invalshoeken laten zien.

 • Preventief werken doen wij het liefste!

Vaak worden wij ingeschakeld als er een probleem is ontstaan rondom het functioneren van een of meerdere medewerkers, een voorgenomen ontslag of een slechte werksfeer. Wij lossen dit graag voor u op, want ook dat is ons werk. Nog belangrijker vinden wij het dat wij ingeschakeld worden om problemen te voorkómen. Wij gaan graag preventief bij u aan de slag om het personeelsbeleid en de organisatie te optimaliseren. Uiteindelijk kost voorkomen altijd minder geld en levert het u meer op!

 • Nieuw: Bedrijfsmatige Risicoanalyse vanuit het P&O-domein

Het is goed om periodiek een analyse te maken van de interne risico’s (personeel & organisatie) alsmede van de externe risico’s zoals de gevolgen van de arbeidsmarkt en onverwacht vertrekkende medewerkers, ontwikkelingen bij uw klanten, veranderingen in de orderportefeuille, en veranderingen bij uw toeleveranciers, de markt, concurrentie en nieuwe toetreders. Ook dit is preventief werken. Wij kunnen u ook bij déze onderwerpen helpen.

 • Netwerk van gespecialiseerde partners

Wij pretenderen niet altijd en in elke situatie alles te weten! Indien nodig kunnen wij gebruikmaken van de diensten van gespecialiseerde partners zoals een marketeer, fiscalist, mediator, jurist of webspecialist. Samen met u het werkplezier verhogen en het bedrijfsresultaat verbeteren, met als uitkomst meer winst en continuïteit waardoor u uw organisatiedoelstelling bereikt! Daar krijgen wij energie van!

 • Blijvende gevolgen COVID-19
 • Afwikkeling NOW regelingen;
 • Adviseren oplossingen voor thuiswerken, wie, wanneer en hoe lang, wie op het bedrijf, onderlinge communicatie;
 • Preventie op werkplek voor oudere / kwetsbare medewerkers;
 • Mét u werken aan strategische meerjaren personeelsplanning, risicomanagement, duurzame inzetbaarheid & opleiden
 • Opzetten Strategische personeelsplanning, focus (middel)lange termijn;
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid vormgeven, Duurzame inzetbaarheid;
 • Inventariseren doorgroeimogelijkheden en ambities medewerkers;
 • Risicoanalyse mogelijk verloop (essentiële) medewerkers, stay-gesprekken;
 • Adviseren globaal opleidingsplan medewerkers;
 • Opstellen POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) per medewerker, focus op ambities, competenties en kwaliteiten, benodigde training of opleiding.
 • Helpen met opzet organisatiestructuur, gevolgen fusie of overname
 • Advies en hulp bij organisatieveranderingen, communicatie naar de medewerkers;
 • Adviseren en begeleiden acuut noodzakelijke reorganisatie;
 • Begeleiden fusietrajecten of bedrijfsovername, inclusief communicatie naar de medewerkers;
 • Adviseren opstellen bedrijfsplan met kansen en risico’s;
 • Adviseren en begeleiden verandering werkmethode.
 • Rolbeschrijving, functieomschrijving, competentieprofielen en belonen
 • Omschrijving vereiste Kennis en Kunde, competenties, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, verwachte waarden en normen, benodigde ervaring, passend in de bedrijfssystematiek;
 • Adviseren en opstellen functiewaarderingen, vormen van belonen, salarisgebouw;
 • Gevolgen nieuwe CAO’s en -regelgeving?
 • Helpen bij de opzet van Gesprekssystematiek
 • Opzetten en begeleiden functioneringsgesprekken, beoordelings- of voortgangsgesprekken. Bij hoog ziekteverzuim een verzuimgesprek;
 • Staygesprek.
 • Medezeggenschap en communicatie
 • Adviseren invoering overlegstructuren; werkbesprekingen, Ondernemingsraad of PVT;
 • Verbeteren interne communicatie, verbeteren motivatie en samenwerking tussen collega’s onderling, tussen collega’s en hun leidinggevende;
 • Ondersteuning bij bespreken van organisatieveranderingen, jaarplannen, fusies, overnames etc.
 • Stijl van leidinggeven, feedback
 • Hoe ervaart het personeel uw stijl van leidinggeven?
 • Past uw stijl van leidinggeven bij het bedrijf?
 • Hoe realiseert u een betrouwbare 180 graden feedback vanuit uw personeel?
 • Stijl van leidinggeven, feedback
 • Hoe ervaart het personeel uw stijl van leidinggeven?
 • Is uw stijl van leidinggeven passend bij het bedrijf?
 • Hoe realiseert u een betrouwbare 180 graden feedback vanuit uw personeel?