CreŽer duidelijkheid en structuur met ons abonnement vanaf € 1.- per dag

Werkwijze

CreŽer duidelijkheid en structuur met ons abonnement vanaf € 1.- per dag

Ons doel is u te ondersteunen bij een P&O beleid dat past bij uw organisatie en u tijd bespaart. Daarbij sluiten we aan bij de kennis die u zelf heeft. Zo werken wij aan een doordacht HRM beleid dat maatwerk is, immers geen enkele organisatie is hetzelfde en ook geen enkele directeur heeft dezelfde kennis en kunde. Maatwerk houdt in dat u ons inschakelt op projectbasis, eenmalig voor een korte opdracht of als verlenging van uw organisatie als extern hoofd P&O, met als basis ons abonnement. Aan de hand van de HR checklist gaan we na wat u al heeft op het gebied van P&O, wat er nog ontbreekt en wat eventueel beter zou kunnen. En als iets werkt, dan laten we het natuurlijk zo. Het gaat om maatwerk dat past bij uw onderneming.  Ons maatwerk zorgt voor verbetering van uw ondernemersresultaat én het werkplezier in uw organisatie.

Uw ondernemersresultaat wordt volgens ons gevormd door de onderstaande drie pijlers met ieder hun variabelen::

  • De waarden en normen, missie en visie die terug te vinden zijn in de cultuur van uw organisatie, dus wat bent u voor een organisatie, wat wilt u bereiken?
  • De taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de structuur van uw organisatie, dus hoe is uw organisatie gebouwd?
  • Het menselijk kapitaal, wat is de waarde van uw medewerkers?

Deze drie pijlers met variabelen zijn constant in beweging en beïnvloeden elkaar continu. Daaromheen bouwen we uw personeelsbeleid. Een personeelsbeleid dat bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen uit uw ondernemersplan.
 

Onze werkwijze

BIJ NIEUWE KLANTEN WERKEN WIJ VOLGENS EEN VASTE WERKWIJZE. DEZE BESTAAT  MEESTAL UIT DE ONDERSTAANDE ZEVEN FASES. IN ELKE FASE HOUDEN WIJ REKENING MET DE RICHTLIJNEN VOOR VEILIG WERKEN VAN HET RIVM:

Eerste contact bijvoorbeeld door invullen van de Quickscan P&O beleid. 

Uit de resultaten van de Quickscan is op te maken hoe uw P&O beleid er globaal voor staat en of er sprake is van een acuut probleem. Het is natuurlijk ook mogelijk om ons te mailen, direct te bellen of te chatten om een afspraak te maken.

1
2

Kennismakingsgesprek. 

Wij willen u en uw bedrijf leren kennen. Om een goed beeld te krijgen van uw onderneming of organisatie plannen wij een kennismakingsgesprek. Dit kan ook een videogesprek met Zoom, Skype of WhatsApp zijn.  In dit gesprek proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw organisatie. Wij geven u drie bruikbare tips en bespreken onze werkwijze en abonnementenstructuur. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Opdrachtbevestiging, begrijpen wij elkaar en klikt het? 

Dan leggen we vast hoe we gaan werken. Dat kan in de vorm van een abonnement zijn, op projectbasis of op basis van een van te voren vastgestelde hoeveelheid uren. Dit doen wij door middel van een Opdrachtbevestiging inclusief de ALV (Algemene LeveringsVoorwaarden) die u ondertekent. Nadat de Opdrachtbevestiging inclusief de ALV en de verwerkersovereenkomst* getekend is, starten wij.

(*In de verwerkersovereenkomst wordt vastgelegd hoe Willems Personeels- & Organisatieadvies om zal gaan met persoonsgegevens in het kader van de AVG).

3
4

Inventarisatie en oplossing van acute problemen. 

Aanpak acute problemen in het P&O domein. Wij weten uit de Quickscan, het telefoongesprek en het kennismakingsgesprek wat er speelt. De vraagstukken die u kopzorgen opleveren pakken we als eerste aan. Als we daar mee bezig zijn ontstaat rust en ruimte voor fase 5.

HR checklist en vervolgstappen. 

Wij nemen het complete P&O domein met u door aan de hand van de HR Checklist. We controleren wat u al heeft op het gebied van P&O, wat er nog ontbreekt en wat eventueel beter kan, daarnaast wordt gekeken naar de kostenstructuur. Wat behoeft aanpassing en wat zijn de prioriteiten? We stellen met u een maatwerkplan samen, afgestemd op uw organisatie, dat zorgt voor verbetering van uw ondernemersresultaat én het werkplezier, ook voor uzelf.

5
6

Samen aan de slag

Op afstand maar toch in de buurt, daarom komen wij als dat mogelijk is regelmatig op bezoek, hebben daarnaast contact per  mail, telefoon, chat of door middel van videobellen met Zoom, Skype of WhatsApp. Het is belangrijk dat bij de implementatie van de plannen veel wordt gecommuniceerd en teruggekoppeld. De input van u en uw medewerkers geeft voor ons de prioriteiten aan en bepaald het resultaat dat we samen willen bereiken. 

Evaluatie en mogelijke vervolgstappen

Op basis van de terugkoppeling worden indien nodig nieuwe plannen gemaakt. Tenminste een keer per kwartaal nemen wij even contact met u op. Klikt het en gaan we door, dan maken we met u een afspraak voor het volgende jaar.

7