Personeel binden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nieuws

Personeel binden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Personeel behouden is in deze arbeidsmarkt erg belangrijk! Nieuw personeel werven is lastig, kost veel inspanning, tijd en geld. Verloop kan je voorkomen door aantrekkelijk te zijn als werkgever en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden die minimaal marktconform zijn of in de CAO vastgelegd. Ben je marktconform, dus heb jij minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als je branchegenoten, dan is werven van nieuwe medewerkers ook makkelijker. Hieronder geven wij negen secundaire arbeidsvoorwaarden waarmee je mogelijk het verschil kunt maken in het aantrekkelijk zijn en blijven als werkgever.  Sommige arbeidsvoorwaarden kosten geld, andere slechts tijd van jou, ook om de afspraken vast te leggen.  

 • Flexibele werktijden.
  Voor veel werknemers is dit heel belangrijk. Het draagt bij aan een betere balans tussen werk en privé. Als werknemers zelf kunnen bepalen op welke tijden dat ze werken, hebben ze bijvoorbeeld ruimte hun kinderen zelf naar school te brengen of om mantelzorg te verlenen. Maak bij flexibele werktijden afspraken over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van werknemers. En bespreek ook dat flexibiliteit van twee kanten komt, als het nodig is moet je een beroep kunnen doen op jouw mensen om tijdelijk extra te werken of, een project af te ronden.
 • Hybride werken
  Zeker in Coronatijd heel gewoon, je werkt vanuit huis en in overleg ga je naar kantoor. Ondanks dat het wellicht prettig is dat collega’s altijd aanwezig zijn om snel te overleggen blijkt uit onderzoek dat thuiswerken zeker niet minder doelmatig is. Door gebruik van te maken van moderne middelen als Teams, Zoom ed kan thuiswerken prima. Maar wij adviseren wel om  afspraken over bereikbaarheid en output van de werkzaamheden te maken. Nog beter maak een thuiswerkovereenkomst waarin je afspraken vastlegt ook over vergoedingen voor thuiswerken. 
 • Winstdelingsregeling, individuele bonus
  Een vaste dertiende maand heeft als groot nadeel dat je er aan vast zit, of het nu goed of slecht gaat met je bedrijf. Toch kan een dertiende maand wel als je de afspraken vastlegt wanneer de 13de  maand van toepassing is en dat het geen gegeven is dat deze elk jaar uitgekeerd wordt. Een andere mogelijkheid is een winstdelingsregeling voor het gehele personeel waarbij je een bepaald percentage van de winst beschikbaar stelt. Individuele bonussen voor goed presterende werknemers waarbij de hoogte afhankelijk is van van het bedrijfsresultaat is ook een mogelijkheid. Gaat het slecht dan is er geen ruimte voor een bonus en een winstdeling.
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden met keuzemogelijkheden
  Met een cafetariamodel aan arbeidsvoorwaarden geef je werknemers keuzevrijheid. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de bovenwettelijke vakantiedagen laten uitbetalen, gebruiken voor een studie of een fiets van de zaak zonder eigen bijdrage. 
 • Neem jonge collega’s serieus
  Vooral recent in dienst genomen millennials willen graag serieus genomen worden. Geef ze de ruimte om met hun ideeën en meningen te komen. Door ruimte te bieden in het werkoverleg om over ideeën te praten geef je hier invulling aan. Kost verder niets.
 • Cursussen en opleidingen
  De mogelijkheid om een cursus of opleiding te volgen op kosten van de zaak wordt zeer gewaardeerd. Verlang ook een tegenprestatie, bijvoorbeeld door de cursus gedeeltelijk in eigen tijd te volgen, of door na afloop van de cursus over de meest interessante zaken een presentatie te geven. Vergeet niet dat met name jonge professionals sterk de behoefte hebben om zichzelf te ontwikkelen. Vaak wordt dat belangrijker gevonden dan de hoogte van het salaris. 
 • Pensioenregeling
  Misschien wel de lastigst uit te leggen secundaire arbeidvoorwaarde. Zeker voor jongeren is dit vaak de ver-van-hun-bed-show en voor oudere medewerkers ook niet iets waar ze elke dag mee bezig zijn. Daarom is het goed om, ook als je binnen een CAO valt, toch de pensioenregeling nog eens duidelijk uit te laten leggen. En mogelijk per medewerker een financieel adviesgesprek te laten regelen. Daarin wordt hun hele financiële situatie besproken en kunnen ze goede keuzes maken over de inkomsten voor de oude dag. Een onafhankelijk pensioenadviseur kan je dat gesprek laten uitvoeren. 
 • Gezond gedrag stimuleren
  Natuurlijk is een gezonde levensstijl in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van werknemers zelf. Maar als werkgever kun je hier wel een steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld met een fitness- of yoga-abonnement, een fiets van de zaak, of een cursus stoppen met roken. Ook een idee: sommige werkgevers bieden niet-rokers in de organisatie extra vakantiedagen aan. Zo belonen ze het gezonde gedrag van niet-rokers en stimuleren ze rokers om te stoppen. Wees daarnaast alert op alcohol- en drugsverslaving op de werkplek, in dit artikel gaan we hier nader op in.
 • Vrijwilligerswerk op werkdagen
  Sommige werkgevers bieden de optie om een of meer dagen per jaar vrijwilligerswerk te doen onder werktijd. Zo zijn er werknemers die sollicitatietrainingen geven, kinderen voorlezen of een dagje met ouderen op pad gaan. Ook klussen of tuinieren bij kwetsbaren in de samenleving is een leuk idee. Kijk eens bij Stichting Present die met regionale afdelingen dit soort projecten organiseert. Zulk vrijwilligerswerk heeft allerlei voordelen. De kans is groot dat je werknemers zich meer betrokken voelen bij de organisatie, omdat ze trots zijn dat jouw bedrijf een goed doel steunt. Voor collega’s onderling kan vrijwilligerswerk het teamgevoel bevorderen. En wie weet ontdekken je werknemers een nieuw talent dat ook weer van pas komt in hun dagelijkse werk.
 • Aanvullende verzekeringen
  Er zijn tal van ‘gaten’ in de sociale verzekeringen rondom ziekte en invaliditeit die kunnen worden gedicht. Soms maken deze deel uit van de pensioenregeling. Je kunt ook denken aan een overlijdensrisicoverzekering, bijvoorbeeld voor chauffeurs die dagelijks op de weg zitten of een Wia-excedentverzekering. Een gesprek met een verzekeringsadviseur kan hierbij helpen.

Neem de secundaire arbeidsvoorwaarden altijd op in het personeelshandboek, waarmee je alle collectieve regelingen vastlegt. Leg ook afspraken op individueel niveau altijd schriftelijk vast. 

Wil je sparren met ons over de secundaire arbeidsvoorwaarden die voor jouw bedrijf passend zijn en hoe je dat regelt? Bel Luc Willems 06 41297624 

#lwpa #hrm #secundairearbeidsvoorwaarden #arbeidsvoorwaarden #pensioen #winstdeling #personeelshandboek

Interessante artikelen

Werken met vakantiekrachten, wat zijn de regels en wat moet je betalen?

De wettelijke mogelijkheden voor de inzet van jeugdige vakantiekrachten zijn best ruim. Zorg altijd voor goede werkinstructies en huisregels, besteed daar voldoende tijd aan! Jeugdigen zijn snel geneigd te zeggen dat ze het snappen. 

AOW leeftijd stijgt voorlopig niet verder dan naar 67 jaar

De AOW leeftijd hangt af van de levensverwachting. Mede als gevolg van Corona stijgt deze voorlopig niet verder dan tot 67 jaar in 2027.

E-learning en hybride leren; een methode om te ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat goed opgeleide medewerkers 10 tot 20% productiever zijn en dat zij beter in staat zijn om te gaan met vernieuwingen en de introductie van nieuwe producten.