Voorkom ongewenst verloop met het Stay-gesprek!

Nieuws

Voorkom ongewenst verloop met het Stay-gesprek!

Herken je dit? Een gewaardeerde collega neemt onverwachts ontslag. Jij zag het niet aankomen. Dat had mogelijk voorkomen kunnen worden door het houden van stay-gesprekken met jouw collega’s. Vaak gaan we ervan uit dat collega’s die goed presteren en enthousiast hun werk doen, gewoon bij je blijven werken. Dat blijkt vaak een vergissing te zijn. Juist de collega’s met potentieel kunnen onverwachts ontslag nemen. Dat geeft flinke problemen met je personeelsplanning. Met name in de huidige arbeidsmarkt is het raadzaam om op de hoogte te zijn van de motieven bij jouw individuele medewerkers om te blijven werken in een bepaalde baan.

We noemen dit de blijf-motieven. Om te onderzoeken of er voldoende blijf-motieven zijn is het raadzaam om periodiek stay-gesprekken te houden. Met het stay-gesprek achterhaal je welke werkervaringen je medewerker bindt aan de organisatie. Daarnaast kan je te horen krijgen wat de medewerker vindt van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede van werkomstandigheden.

Let op! Uit onderzoek is gebleken dat de leidinggevende zélf het grootste vertrekrisico is. Als er nieuwe leidinggevenden worden aangesteld of als er gesleuteld wordt aan de taakverantwoordelijkheden van de medewerker neemt het zoeken naar ander werk fors toe.

Beperk het verloop met Stay-gesprekken met wel 50%!

Het stay-gesprek is vooral zinvol bij goed presterende en energieke medewerkers die gedemotiveerd worden door in hun ogen negatieve ontwikkelingen op het werk. Vaak hebben leidinggevenden geen weet van die negatieve gevoelens. Het opstappen van een gewaardeerde medewerker komt dan schijnbaar uit het niets. Door aandacht te geven aan je medewerker kan je de motivatie weer een boost geven!

Hoe werkt dat, een stay-gesprek?

Geef bij aanvang van het gesprek aan dat niet het functioneren of de dagelijkse werkzaamheden centraal staan. Waar het om gaat is dat je als leidinggevende probeert te achterhalen wat de medewerker bevalt in zijn of haar baan en wat niet. Is er iets veranderd de laatste tijd? Hoe is de relatie met de leidinggevende en valt die verder te verbeteren? Zo ja, hoe zou dat kunnen? In dit gesprek staat vooral het luisteren naar je medewerker centraal. Herformuleer zonodig waar je collega mee komt. 

Komen er meerdere klachten naar voren, geef dan eerlijk aan dat niet alles per direct kan worden opgelost, maar dat er wél aan gewerkt kan worden. Noteer aan het einde van het gesprek de acties die naar voren zijn gekomen voor de leidinggevende en de medewerker. Spreek tot slot een vervolg af, bijvoorbeeld over een halfjaar.

“Dat kost wel veel tijd, zo’n stay-gesprek”

Mogelijk, maar realiseer jij je wel hoeveel tijd het kost om verloop op te lossen in de huidige arbeidsmarkt?

Meer weten over de opzet van het stay-gesprek en de inkadering in de andere overlegsituaties? 

Bel of mail Luc Willems 06 41297624  l.willems@lwpa.nl  of Alex Lahpor 085 8770186   alex@lwpa.nl