Van je personeel hoef je niet wakker te liggen

Personeelsadvies

Van je personeel hoef je niet wakker te liggen

HRM, P&O of Personeelszaken

Of u het nu HRM, P&O of Personeelszaken noemt, een doordacht personeelsbeleid is meer dan ooit noodzakelijk om effectief en efficiënt te ondernemen. Willems Personeels & Organisatieadvies helpt u graag bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van een professioneel personeelsbeleid, dat bij uw organisatie past. Wij kunnen uw externe HR manager of HR adviseur zijn en dat tegen relatief lage kosten! U hoeft hiervoor immers niemand in dienst te nemen. Hiermee vergroot u de waarde van uw menselijk kapitaal, in vakjargon vaak Human Capital genoemd. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief houden wij op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van HRM. Kijk ook eens op onze nieuwspagina met een reeks interessante artikelen en achtergrondinformatie. 

Personeelsbeleid in het Corona tijdperk

Juist in deze onzekere Corona-tijden is het noodzakelijk om het contact met uw personeel optimaal te houden. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige arbeidssituatie. Er is waarschijnlijk extra overleg nodig om tot werkbare oplossingen te komen waar uw medewerkers vertrouwen in hebben. Betrek de werknemers bij het nadenken over de nieuwe toekomst. Het eenzijdig vragen van offers van uw medewerkers is af te raden. In onderling overleg is misschien wél het een en ander mogelijk. Leg goed vast wat u afspreekt met uw medewerkers en communiceer met uw medewerkers. Denk eraan dat u soms instemming van een OR of PVT nodig heeft. Op onze speciale pagina met Covid-19 nieuws treft u een reeks actuele artikelen aan die ingaan op de gevolgen van Covid-19 en hoe u daar als ondernemer het beste mee kan omgaan. 

Medewerkers die goed samenwerken met de juiste motivatie, kennis en kunde!

Uw medewerkers bepalen voor een belangrijk deel het succes en de kwaliteit van uw organisatie. Zonder goed en gemotiveerd personeel met de juiste competenties is het lastig om succesvol te ondernemen. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de productie (of dienstverlening) Samen met u vormen zij het visitekaartje van uw organisatie. Graag ondersteunen en begeleiden wij u om dit doel te bereiken.

Met welke P&O onderwerpen kunnen wij u zoal helpen?

Werving en Selectie – Contracten – Arbo en Verzuim – Duurzame inzetbaarheid - Opleidingen - Communicatie – Ontslag- Covid-19 gerelateerde zaken. Wij stimuleren, bewaken, motiveren, enthousiasmeren, adviseren en zijn stok achter de deur voor u en uw medewerkers. Waar wij samen met u voor zorgen is dat wat moet gebeuren ook gaat gebeuren! Uw rol is hierbij essentieel. Samen plezier in het werk dan komt het resultaat vanzelf, daar geloven wij in. Onderstaand in vogelvlucht de diensten waar u ons voor kunt inschakelen.

Onze oplossingen  Ontdek nu of uw personeelsbeleid op orde is!
 

Uitdagingen & Oplossingen

 • Maatwerk

Voor alle P&O onderwerpen waar wij mee aan de slag gaan geldt maatwerk. Maatwerk waarbij wij rekening houden met de kennis, kunde, mogelijkheden en de cultuur binnen uw organisatie. Maatwerk waarbij wij rekening houden met wetgeving, CAO’s , uw bedrijfsafspraken maar ook met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Wij nemen niet over, maar werken samen met u aan een personeelsbeleid dat bijdraagt aan uw organisatiedoel. Daardoor hoeft u zich geen zorgen te maken over uw personeel en organisatie. U kunt met een gerust hart ondernemen en aan de toekomst van uw organisatie werken want een doordacht P&O beleid bespaart u geld en tijd. Met ons als betrokken partner op de achtergrond voorkomt u een hoop gedoe. Of u ons nu P&O-, Personeels- of HRM adviseur noemt, ons maakt dat niet uit.

.

 • Zet ons in als uw sparringpartner; uw externe P&O adviseur

Zou u, als ondernemer, een keer met ons willen sparren over bestaande en mogelijke (toekomstige) problemen of uitdagingen? Met ons van gedachten willen wisselen over de inzet van uw werknemers, het opstellen van een strategisch personeelsplan of het realiseren van duidelijkheid en structuur? Wij kunnen goed luisteren. Maar ook op de juiste momenten doorvragen, goed analyseren en u verrassend andere invalshoeken laten zien.

 • Preventief werken doen wij het liefste!

Vaak worden wij ingeschakeld als er een probleem is ontstaan rondom het functioneren van een of meerdere medewerkers, een voorgenomen ontslag of een slechte werksfeer. Wij lossen dit graag voor u op, want ook dat is ons werk. Nog belangrijker vinden wij het dat wij ingeschakeld worden om problemen te voorkomen. Daarom gaan wij graag preventief bij u aan de slag om het personeelsbeleid en de organisatie te optimaliseren. Uiteindelijk kost voorkomen altijd minder geld en levert het u meer op!

Samen met u het werkplezier verhogen en het bedrijfsresultaat verbeteren, met als uitkomst meer winst en continuïteit waardoor u uw organisatiedoelstelling bereikt! Daar krijgen wij energie van.

 • COVID-19 gerelateerde zaken

Juist in deze onzekere Corona-tijden is het noodzakelijk om het contact met uw personeel optimaal te houden. Als werkgever bent u ook verantwoordelijk voor een veilige arbeidssituatie. Er kan extra overleg nodig zijn om tot werkbare oplossingen te komen waar uw medewerkers vertrouwen in hebben. Het kan ook voorkomen dat u gedwongen bent om over te gaan tot ontslag van een deel van uw medewerkers, of het niet verlengen van tijdelijke contracten. In de nieuwe situatie ziet u mogelijk ook kansen waar u nieuw personeel voor nodig hebt of het huidige personeel moet her- of bijscholen.

 • Ondersteuning bij de aanvraag en verantwoording van de NOW (2) regeling inclusief communicatie naar de medewerkers.
 • Helpen bij het opzetten van overleg met het personeel, overleg met oudere/ kwetsbare medewerkers.
 • Adviseren over verlengen of beëindigen tijdelijke contracten.
 • Opzetten reorganisatie, adviseren bij ontslagaanvragen en ontslagprocedures.
 • Advisering over re-integratie en ziekteverzuim.
 • Ondersteuning bij het opzetten van een thuiswerkbeleid ook na Coronatijd.

Het kan ook voorkomen dat u gedwongen bent om over te gaan tot ontslag van een deel van uw medewerkers, of het niet verlengen van tijdelijke contracten. In de nieuwe situatie ziet u mogelijk ook kansen waar u nieuw personeel voor nodig hebt of het huidige personeel moet her- of bijscholen.

 • Werving en selectie, contracten, Employer Branding

Begeleiden en ondersteunen van werving en selectieprocedures, helpen bij het opstellen van vacatureteksten, screening van sollicitatiebrieven, opzet en begeleiding bij selectiegesprekken. Adviseren en toepassen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Adviseren en toepassen van type overeenkomst zoals contract bepaalde of onbepaalde tijd, nul- uren contract, payroll-, detachering-, uitzend-, stage-, zzp- en oproepovereenkomst.
 • Helpen met de toepassing van de geldende (CAO en) wet- en regelgeving (WAB).
 • Samen met u werken aan Employer branding.
 • Ondersteunen van een goede onboarding en employer journey.
 • Duidelijkheid, motivatie en structuur
 • Adviseren over de inzet en juiste toepassing van personeelsinstrumenten waaronder Medewerkers-tevredenheidsonderzoek, opleidingsplan, personeelshandboek.
 • Begeleiden en samen met u opzetten van gespreksmethodieken; functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, voortgangsgesprek, 180 graden feedback, pop-gesprek en opstellen verbeterplan.
 • Beoordelen en bewaken van personeelsdossiers.
 • Beleid en juiste toepassing van wettelijke mogelijkheden omtrent (bijzonder) verlof, zorgverlof.
 • Ondersteunen van beleidsvorming over vitaliteit en motivatie van uw medewerkers, het verbeteren van de communicatie en de samenwerking tussen medewerkers en leidinggevenden.
 • Stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit van uw medewerkers.
 • Bewaking opvolging afspraken tussen werkgever en werknemer over inzet, kennis, kunde, ontwikkelcompetenties.
 • Arbobeleid, verzuimmanagement, casemanagement en duurzame inzetbaarheid, voorkomen en beperken PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA)
 • Adviseren bij het inrichten van een COVID-19 proof werkomgeving, aanpassen van roosters en werktijden.
 • Ondersteuning bij het opzetten van een thuiswerkbeleid ook na Coronatijd.
 • Adviseren en helpen met het implementeren van de gevolgen van de Arbowet en onderhouden van contacten met de verzuimverzekaar, Arbodienst en bedrijfsarts.
 • Ondersteuning bij het uitwerken RIE, opstellen ARBO jaarplan
 • Adviseren en toepassen van verzuimprocedures die aansluiten bij Wet Verbetering Poortwachter.
 • Adviseren en helpen bij het uitvoeren van casemanagement en bevorderen van de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.
 • Adviseren en begeleiden van maatregelen ter bevordering van de vitaliteit, gezondheid en fitheid van de medewerkers.
 • Helpen met de opzet van beleid gericht op voorkomen en beperken van Psychosociale arbeidsbelasting en inzetten externe vertrouwenspersoon.
 • Samen met u werken aan Duurzame inzetbaarheid, het langer gezond en goed inzetbaar houden van uw oudere medewerker.
 • Personeelsdossier en ontslag
 • Begeleiden van verbeterplannen, outplacement trajecten, ontslagprocedures met transitievergoeding of ontslagvergoeding (beëindigingsvergoeding).
 • Beoordelen, opzetten en bewaken van personeelsdossiers.
 • Begeleiden van bemiddeling bij arbeidsconflicten inclusief bijbehorende interventies.