Nieuws

Verruimde mogelijkheden WerkKostenRegeling worden voortgezet in 2021 Maak er gebruik van!

15 april 2021

Als onderdeel van het economisch steun- en herstelpakket gaat net als in 2020 de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor 2021 omhoog naar 3% van de loonsom tot €400.000.- Boven die loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Kom je daarboven, dan betaal je als werkgever over het meerdere een eindheffing van 80%....Dan moet je natuurlijk zien te vermijden. 

Nieuw! Externe vertrouwenspersoon inhuren via Willems Personeels- & Organisatieadvies

17 maart 2021

De Externe Vertrouwenspersoon vervult een belangrijke rol bij het vormgeven van een beleid dat is gericht op voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de werkvloer. Onder PSA worden de volgende ongewenste omgangsvormen verstaan;

Huisarts, bedrijfsarts, arbo-arts, wie doet wat?

06 januari 2021

Als werkgever krijg je vroeg of laat te maken met werknemers die, al dan niet door Corona, méér dan een paar dagen ziek zijn. Dat is vervelend want je bent verplicht om het loon van de zieke werknemer tenminste 2 jaar door te betalen.

Tweede kamer akkoord met vroegpensioen per 1-1-2021, RVU boete vervalt.

10 december 2020

Door het recent aannemen van het “Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen” in de Tweede Kamer ontstaat voor werknemers per 1 januari 2021 weer de mogelijkheid om 3 jaar eerder te stoppen met werken. Wat kan dit voor u betekenen?

Gerichte vrijstellingen en Nihil-waarderingen, bent u nog op de hoogte?

01 december 2020

Wij hebben al verschillende klanten geadviseerd over belastingvrije verstrekkingen voor hun werknemers. Het gaat hierbij om de zogenaamde gerichte vrijstellingen, niet te verwarren met de uitgaven die onder de Werkkostenregeling vallen, en de zogenaamde nihil-waarderingen. Sommige van de opgesomde vrijstellingen zijn ongetwijfeld bekend, andere misschien niet. Waar moet u aan denken?

PsychoSociale Arbeidsbelasting en de voordelen van het werken met een Externe Vertrouwenspersoon

01 december 2020

De Externe Vertrouwenspersoon vervult een belangrijke rol bij het vormgeven van een beleid dat is gericht op voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de werkvloer. Rob Gremmee, medewerker van Willems P&O advies, is gecertificeerd vertrouwenspersoon. In dit artikel gaan wij in op PSA en de rol die de vertrouwenspersoon hierin speelt.

Werken na de aow-gerechtigde leeftijd? Groot voordeel voor werknemers en werkgever. Loondoorbetaling bij ziekte vanaf 1-1-2022 naar maximaal zes weken!

01 december 2020

Bij veel klanten hebben we het al geregeld; een flexibele aow-gerechtigde medewerker die inspringt waar nodig en die de vrijheid heeft om van zijn deeltijdpensioen te genieten. Vanaf 1 april 2021 is het nog interessanter om iemand die met pensioen is toch in deeltijd te laten werken. In dit artikel leest u over de voordelen voor werkgever en werknemer.

Geboorteverlof voor partners, bent ú op de hoogte?

30 oktober 2020

De geboorte van een kind van een van uw werknemers is een blije gebeurtenis die natuurlijk op een passende wijze gevierd moet worden. Voor u als werkgever heeft deze geboorte puur zakelijk gezien wel de nodige consequenties, met name voor de aanwezigheid van uw medewerker. Er bestaan meerdere regelingen rondom zwangerschap, geboorte en ouderschap.

Vergoeden van parkeerkosten, hoe zit dat ook alweer?

30 oktober 2020

Het lijkt zo logisch; als werknemers parkeerkosten maken tijdens het werk, dan worden die kosten natuurlijk vergoed door de werkgever. Helaas, in de praktijk is dit net weer iets ingewikkelder. We moeten om te beginnen onderscheid maken tussen het zakelijk gebruik van een privé auto en het gebruik van een auto van de zaak.

Een disfunctionerende medewerker en nu? 7 tips om daar mee om te gaan.

21 september 2020

Stel u bent al enige tijd ontevreden over een medewerker. De prestatie laat te wensen over of de arbeidsrelatie is niet wat u wenst. Wat dan? Is ontbinden op basis van disfunctioneren dan de meest succesvolle weg? Helaas niet. Maar sinds 1 januari 2020 zijn er wel meer mogelijkheden voor ontslag op basis van de cumulatiegrond van ontslaggronden.

Waarom een personeelshandboek?

28 november 2019

Het personeelshandboek is een praktisch en onmisbaar naslagwerk voor het vastleggen van afspraken met je personeelsleden. Je gebruikt het personeelshandboek als een aanvulling op het arbeidscontract en een eventuele CAO. Zorg er bij gebruik voor dat alle werknemers een exemplaar ontvangen, of dat ze toegang hebben tot een digitale versie (wat altijd de laatste versie is).

In 2021 vroegpensioen weer mogelijk

25 november 2019

Vanaf 1 januari 2021 kunnen werknemers weer vervroegd met pensioen. Met hun werkgever kunnen zij afspraken maken om drie jaar voordat zij AOW krijgen, te stoppen met werken. Ook kunnen werknemers zelf verlofdagen opsparen om twee jaar eerder te stoppen.

Minimumloon stijgt 18 euro per maand op 1 januari 2020

31 oktober 2019

Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 januari 2020 met 18 euro per maand verder omhoog, naar € 1.653,60 per maand. De verhoging zet door, omdat het minimumloon sinds 1 juli 2019 ook al met ruim twee tientjes is gestegen (toen naar 1.635,60 euro). Dat is bekend gemaakt in de Staatscourant.

Voorkom voortijdig vertrek van medewerkers, ga het gesprek aan

03 september 2019

In tijden van arbeidsmarktkrapte is het nog belangrijker dan anders om goede medewerkers binnen boord te houden. Vooral het voortijdig uitstromen van nieuwe medewerkers kost werkgevers handenvol geld en energie.

De Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) – geldig vanaf januari 2020

15 juli 2019

We zijn nog maar net gewend aan de vorige wetswijzigingen, maar nu veranderen de regels voor de transitievergoeding, ketenregeling, ontslag en oproepkrachten alweer. Want vanaf 1 januari 2020 – u heeft er misschien al wel van gehoord – geldt de WAB waarmee het verschil tussen een vaste baan en flexwerk kleiner moet worden.