Nieuws

Nut en Noodzaak van Strategische Personeelsplanning (SPP)

07 september 2021

In dit artikel leggen we uit waarom een SPP handig is, hoe je een SPP opzet en waar je aan moet denken als je een SPP opzet.

Personeelsgebrek? Denk ook eens hier aan!

07 september 2021

Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het lastiger om aan nieuw personeel te komen.

Personeel binden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

07 september 2021

Personeel behouden is in deze arbeidsmarkt erg belangrijk! Nieuw personeel werven is lastig, kost veel inspanning, tijd en geld.

Hoe hanteer je een Zerotolerancebeleid? 3 tips

13 juli 2021

Als werkgever kan je geconfronteerd worden met gedrag van een werknemer waar maar één sanctie op kan staan; altijd ontslag op staande voet. We noemen dit een Zerotolerancebeleid. 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), hoe, wat en waarom?

13 juli 2021

Voor elke werkgever is het verplicht een Arbobeleid te hebben en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is hier de basis van. De RI&E is sinds 1994 een verplicht middel om veilig en gezond werken te bevorderen. Toch ontbreekt deze bij circa 50% van de bedrijven! Het gaat hierbij vaak om de wat kleinere MKB bedrijven die niet bij een branche zijn aangesloten. 

Een fiets van de zaak, hoe werkt dat?

13 juli 2021

Sinds 1 januari 2020 is het voor werkgevers makkelijker om een fiets van de zaak ter beschikking te stellen aan je werknemers. De nieuwe regeling valt buiten de WKR. Deze secundaire arbeidsvoorwaarde is in korte tijd heel populair geworden.

Second opinion of deskundigheidsoordeel, wat doe je wanneer?

14 juni 2021

In dit artikel gaan wij in op het recht op een second opinion van een werknemer bij een tweede bedrijfsarts, het belang van communicatie én het deskundigenoordeel dat via het UWV loopt.

Een vakantieaanvraag weigeren, mag dat?

14 juni 2021

Het aantal gevaccineerden neemt snel toe, iedereen wil op vakantie en soms tegelijkertijd. Maar mag je een vakantieaanvraag weigeren als werkgever?

Wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2021

10 juni 2021

Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2021 vastgesteld.

Werken met vakantiekrachten, wat zijn de regels?

10 juni 2021

Veel organisaties werken met vakantiekrachten. Helaas hebben die tijdelijke medewerkers vaak kleine bedrijfsongevallen.

Do’s and dont’s voor leidinggevenden bij (preventie van) ziekteverzuim

25 mei 2021

Er zijn twee mogelijkheden, je kiest voor het eigen-regie-model, waarbij je zelf de verzuimpreventie- en begeleiding verzorgt en je je laat bijstaan door een gecertificeerde bedrijfsarts.

De payroll constructie, handig voor jouw bedrijf?

25 mei 2021

Stel je bedrijf groeit. En dan? Medewerkers zelf in dienst nemen? Payrollen of een uitzendbureau inschakelen dat de werving en selectie doet?

Uit de praktijk, verslaving op de werkplek, zeven tips om erger te voorkomen.

18 mei 2021

Helaas blijkt dat in veel organisaties, en soms ook bij onze klanten, er medewerkers zijn die verslaafd zijn aan alcohol, drugs of medicatie.

Let op psychische conditie thuiswerkers! 7 tips

23 april 2021

In januari 2021 werkte 29% van alle werkenden minimaal 1 uur per week thuis. Werknemers met een kantoorbaan werken minimaal 75% van de werktijd thuis. De verwachting is dat ná corona het thuiswerken ten minste voor een deel blijvend zal zijn. En dat thuiswerken zorgt voor psychische problemen.