Nieuws

Voorkom een winterdepressie met een inspirerende werkplek!

13 december 2023

Een van de manieren om deze wintermaanden positief door te komen, is door een inspirerende werkplek te creëren.

Verlofregelingen voor mantelzorgers, bestaan die?

09 december 2023

Er wordt in de samenleving noodgedwongen steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers in situaties waar voorheen zorgprofessionals actief waren.

6 tips om arbeidsconflicten met werknemers te voorkomen

03 december 2023

Wat kan je als werkgever doen als er een conflict is? ten eerst is het van belang dat je achterhaalt in welk stadium het conflict verkeert.

Hoe voorkom je te veel werkstress en burn-out bij jouw werknemers?

23 oktober 2023

Volgens de arbodiensten valt ongeveer een kwart van alle ziektedagen die zij registreren inmiddels in de categorie psychisch verzuim!

Vanaf 1 januari 2024 hebben we één minimumuurloon per leeftijdsgroep

20 oktober 2023

Om de inflatie te blijven volgen gaat  het kabinet per 1 januari  2024 het minimumloon met 3,75% verhogen.

Thuiswerkwet gaat niet door, wat nu?

15 oktober 2023

Werknemers die bij een bedrijf van meer dan 9 werknemers werken en daar al langer dan 6 maanden werken kunnen formeel een verzoek tot (gedeeltelijk) thuiswerken indienen. 

Het belang van tertiaire arbeidsvoorwaarden voor verschillende generaties werknemers

10 oktober 2023

De tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn faciliteiten en voordelen die werkgevers bieden om het bedrijf extra aantrekkelijk te maken om daar te komen werken en vooral om daar te blijven!

Onderzoek: MKB-Directies verwachten meer strategisch advies van HR Wat kan Willems P&O advies betekenen?

05 september 2023

57 % van de directies is van mening dat ze niet voldoende input en advies van HR ontvangen om de uitdagingen die de arbeidsmarkt aan het bedrijf stelt op te lossen.

Loonkostensubsidie aangepast; per 1 juli 2023 ook mogelijke subsidie voor bestaand personeel

05 september 2023

Per 1 juli 2023 is nu ook mogelijk om subsidie te krijgen voor personeel dat al in dienst is, maar waarvan de arbeidsproductiviteit achterblijft, bijvoorbeeld als gevolg van Long-Covid.

Minimumloon weer met ruim 3% gestegen 1 juli 2023

02 september 2023

Om de inflatie te blijven volgen heeft het kabinet per 1 juni 2023 het minimumloon met 3,15% verhoogd.

Help, een hittegolf! Voorkom oververhitting bij fysiek werk buiten;

26 augustus 2023

In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer.

Neem een AOW gerechtigde in dienst; nu nog aantrekkelijker voor werkgevers!

22 augustus 2023

Bij veel klanten hebben we het al geregeld; een flexibele AOW  gerechtigde medewerker die inspringt waar nodig en die de vrijheid heeft om van zijn deeltijdpensioen te genieten. 

Wanneer gaan werknemers met pensioen en wanneer krijgen ze AOW?

14 augustus 2023

Volgens de laatst bekende gegevens van de Rijksoverheid, stijgt de AOW leeftijd in 2024 naar 67 jaar, om vervolgens tot 2028 hetzelfde te blijven.

Quiet quitting, wat is het en wat kan je er aan doen?

14 augustus 2023

Een groeiend aantal werknemers lijkt minder bereid om taken uit te voeren waarvoor ze niet betaald worden. Dit geldt met name voor de nieuwe werkende generatie.