Het beste uit mensen en organisatie halen

Missie en visie

Dit is onze missie. Willems Personeels- & Organisatieadvies wil het beste uit organisaties en mensen halen. Dat doen we door bij u als klant te zorgen voor een duidelijke organisatiestructuur, voor heldere werkprocessen en een goede communicatie naar uw medewerkers toe. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, respect, het nakomen van afspraken, het hebben van plezier in ‘je’ werk en een goede balans tussen werk en privé.

Mensen zijn het kapitaal van uw organisatie

Dit is onze visie. Tegenwoordig draait het steeds meer om mensen. Zij vormen het zogenaamde ‘Human Capital’, het menselijk kapitaal van uw organisatie. Zij maken het verschil. Daarom vinden wij het belangrijk om een omgeving te creëren, waarin zij ook in het COVID-19 tijdperk optimaal kunnen functioneren. Waarin er duidelijkheid is over de structuur van uw organisatie, de waarden en normen, de wederzijdse verwachtingen én doelstellingen. Een omgeving waarin goed communiceren en samenwerken voorop staat. Zo ontstaat er volgens ons optimaal werkplezier in uw bedrijf. De mooie resultaten volgen dan vanzelf.

Is uw personeelsbeleid op orde?