Een vakantieaanvraag weigeren, mag dat?

Nieuws

Een vakantieaanvraag weigeren, mag dat?

Het aantal gevaccineerden neemt snel toe, iedereen wil op vakantie en soms tegelijkertijd. Maar mag je een vakantieaanvraag weigeren als werkgever?

Hoofdregel

De regel is dat een schriftelijk ingediend vakantieverzoek wordt geaccepteerd, tenzij er voor de werkgever zwaarwegende redenen zijn om dit verzoek te weigeren. Een zwaarwegende reden kan zijn dat een organisatie door deze vakantie écht in de problemen komt. Stel je een restaurant voor, eindelijk open en je chefkok wil zes weken in de zomer op vakantie. Zie maar eens een goede vervanger te vinden. Of een verkoop binnendienst waarbij ieder op hetzelfde moment op vakantie is. Weigeren mag, maar de weigering moet wel binnen twee weken na het indienen van het verzoek schriftelijk gemotiveerd worden aan de medewerker. Of weigeren bevorderlijk is voor de werksfeer is een tweede. Handiger is het om een vakantieplanning met medewerkers te maken en vakantieopname te bespreken in een werkoverleg of een persoonlijk gesprek. Denk daarbij ook aan  medewerkers met schoolgaande kinderen. Die hebben geen andere keuze om vakantie op te nemen dan in de door de overheid aangewezen schoolvakantie periode. 

Regels rondom vakantie?Vaak vermeld in de CAO of het Personeelshandboek.

In een CAO staan vaak regels over aanvragen van vakantie en aanwijzen van vakantiedagen. Werknemers moeten in ieder geval altijd in staat worden gesteld om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen. In principe beslissen zij zelf wanneer zij dit doen. Is er geen CAO leg dan de afspraken rondom het onderwerp ‘’vakantie’’ vast in een Personeelshandboek.  In een personeelshandboek kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat in de maand december geen vakantie van langer dan 2 dagen  mogelijk is. Of dat juist in de schoolvakantie minimaal twee weken vakantie opgenomen dient te zijn. of hoe overuren in tijd-voor-tijd gecompenseerd worden of wat de aanvraagtermijn is van een vakantie van een week of langer. Al deze regels zijn slechts bedoeld om duidelijkheid te geven en gedoe te voorkomen. Uitzonderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk. Leg die wel vast en maak collega’s duidelijk waarom er een uitzondering gemaakt is.   
Geel, groen, rood, oranje in Coronatijd

Communiceer in deze Corona-tijd ook goed wat de mogelijke risico’s zijn als een medewerker op vakantie gaat, klik hier voor uitleg.

Meer weten over het onderwerp vakantie en het opstellen van een Personeelshandboek?

Bel Luc Willems 06 41297624 of Alex Lahpor 085 8770186 of mail alex@lwpa.nl

#lwpa #hrm #vakantieaanvraag #weigerenvakantie #vakantieplanning #personeelshandboek