Nieuws

Casemanager en Praktijkondersteuner, wie doet wat?

23 april 2021

In ons vorige artikel zijn we ingegaan op de rol van de huisarts, de bedrijfsarts en arbo-arts in een situatie met een zieke werknemer. In de begeleiding van langdurig zieke werknemers krijgt de werkgever ook te maken met de zogenaamde Casemanager, verzuimregisseur, procesbegeleider verzuim en soms de praktijkondersteuner. Let op elke arbodienst kan een andere naam geven aan deze rol. Ook bij een huisartspraktijk werkt soms een praktijkondersteuner (POH). Vaak krijgen wij de vraag wie wat doet en waar de verantwoordelijkheden liggen.

Reorganiseren? Niet leuk.. wel noodzakelijk? 5 tips om je op weg te helpen.

23 april 2021

Soms is het nodig om te snoeien om te overleven. Ondanks alle regelingen van de overheid kan toch de continuïteit van de onderneming op het spel staan. En dan? Voorbereiding is het halve werk. Waar begin je als ondernemer? Hoe voorkom je conflicten met je personeel of het UWV? Vijf tips om je verder te helpen...

Koningsdag 27 april; vrije dag of niet?

19 april 2021

Dit wordt alweer de tweede Koningsdag in Corona-tijd. Geen vrijmarkten, geen grote feesten, op één veelbesproken uitzondering in Breda na. De vraag is; is iedereen toch vrij op Koningsdag? Het antwoord is dat Koningsdag weliswaar een officiële feestdag is, maar dat betekent niet dat iedereen dan vrij is.

Verruimde mogelijkheden WerkKostenRegeling worden voortgezet in 2021 Maak er gebruik van!

15 april 2021

Als onderdeel van het economisch steun- en herstelpakket gaat net als in 2020 de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor 2021 omhoog naar 3% van de loonsom tot €400.000.- Boven die loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Kom je daarboven, dan betaal je als werkgever over het meerdere een eindheffing van 80%....Dan moet je natuurlijk zien te vermijden. 

Nieuw! Externe vertrouwenspersoon inhuren via Willems Personeels- & Organisatieadvies

17 maart 2021

De Externe Vertrouwenspersoon vervult een belangrijke rol bij het vormgeven van een beleid dat is gericht op voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de werkvloer. Onder PSA worden de volgende ongewenste omgangsvormen verstaan;

Huisarts, bedrijfsarts, arbo-arts, wie doet wat?

06 januari 2021

Als werkgever krijg je vroeg of laat te maken met werknemers die, al dan niet door Corona, méér dan een paar dagen ziek zijn. Dat is vervelend want je bent verplicht om het loon van de zieke werknemer tenminste 2 jaar door te betalen.

Tweede kamer akkoord met vroegpensioen per 1-1-2021, RVU boete vervalt.

10 december 2020

Door het recent aannemen van het “Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen” in de Tweede Kamer ontstaat voor werknemers per 1 januari 2021 weer de mogelijkheid om 3 jaar eerder te stoppen met werken. Wat kan dit voor u betekenen?

Gerichte vrijstellingen en Nihil-waarderingen, bent u nog op de hoogte?

01 december 2020

Wij hebben al verschillende klanten geadviseerd over belastingvrije verstrekkingen voor hun werknemers. Het gaat hierbij om de zogenaamde gerichte vrijstellingen, niet te verwarren met de uitgaven die onder de Werkkostenregeling vallen, en de zogenaamde nihil-waarderingen. Sommige van de opgesomde vrijstellingen zijn ongetwijfeld bekend, andere misschien niet. Waar moet u aan denken?

PsychoSociale Arbeidsbelasting en de voordelen van het werken met een Externe Vertrouwenspersoon

01 december 2020

De Externe Vertrouwenspersoon vervult een belangrijke rol bij het vormgeven van een beleid dat is gericht op voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de werkvloer. Rob Gremmee, medewerker van Willems P&O advies, is gecertificeerd vertrouwenspersoon. In dit artikel gaan wij in op PSA en de rol die de vertrouwenspersoon hierin speelt.

Werken na de aow-gerechtigde leeftijd? Groot voordeel voor werknemers en werkgever. Loondoorbetaling bij ziekte vanaf 1-1-2022 naar maximaal zes weken!

01 december 2020

Bij veel klanten hebben we het al geregeld; een flexibele aow-gerechtigde medewerker die inspringt waar nodig en die de vrijheid heeft om van zijn deeltijdpensioen te genieten. Vanaf 1 april 2021 is het nog interessanter om iemand die met pensioen is toch in deeltijd te laten werken. In dit artikel leest u over de voordelen voor werkgever en werknemer.

Geboorteverlof voor partners, bent ú op de hoogte?

30 oktober 2020

De geboorte van een kind van een van uw werknemers is een blije gebeurtenis die natuurlijk op een passende wijze gevierd moet worden. Voor u als werkgever heeft deze geboorte puur zakelijk gezien wel de nodige consequenties, met name voor de aanwezigheid van uw medewerker. Er bestaan meerdere regelingen rondom zwangerschap, geboorte en ouderschap.

Vergoeden van parkeerkosten, hoe zit dat ook alweer?

30 oktober 2020

Het lijkt zo logisch; als werknemers parkeerkosten maken tijdens het werk, dan worden die kosten natuurlijk vergoed door de werkgever. Helaas, in de praktijk is dit net weer iets ingewikkelder. We moeten om te beginnen onderscheid maken tussen het zakelijk gebruik van een privé auto en het gebruik van een auto van de zaak.

Een disfunctionerende medewerker en nu? 7 tips om daar mee om te gaan.

21 september 2020

Stel u bent al enige tijd ontevreden over een medewerker. De prestatie laat te wensen over of de arbeidsrelatie is niet wat u wenst. Wat dan? Is ontbinden op basis van disfunctioneren dan de meest succesvolle weg? Helaas niet. Maar sinds 1 januari 2020 zijn er wel meer mogelijkheden voor ontslag op basis van de cumulatiegrond van ontslaggronden.

Waarom een personeelshandboek?

28 november 2019

Het personeelshandboek is een praktisch en onmisbaar naslagwerk voor het vastleggen van afspraken met je personeelsleden. Je gebruikt het personeelshandboek als een aanvulling op het arbeidscontract en een eventuele CAO. Zorg er bij gebruik voor dat alle werknemers een exemplaar ontvangen, of dat ze toegang hebben tot een digitale versie (wat altijd de laatste versie is).