Personeelsadvies & Organisatieadvies voor het MKB | Willems in Den Haag, Leidschendam en Voorburg

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 1 januari 2019 van kracht

Misschien is onderstaande interessant voor nieuwe medewerkers om te weten als ze bij u in dienst treden.

De ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ regelt dat een klein pensioen automatisch met de medewerker mee verhuist als hij of zij van baan wisselt. Een klein pensioen is een uitkering tussen € 2 en € 484 per jaar. 

Wie veel van dit soort kleine pensioenen heeft én ze allemaal afkoopt, loopt het risico dat hij of zij te weinig pensioen overhoudt voor later. De ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ brengt daar verandering in. Via ‘Mijnpensioenoverzicht.nl’ kan een medewerker inzicht krijgen in zijn of haar pensioen. De hoogte van de opgebouwde jaarlijks pensioenuitkering bepaalt wat er met zijn of haar pensioen gebeurt: automatische waardeoverdracht, laten staan of vervallen.

Automatische waarde overdracht
Bij een uitkering tussen € 2 en € 484 per jaar gaat dit klein pensioen automatisch met de medewerker mee als hij of zij van baan wisselt. Het pensioen wordt dan overgedragen aan de pensioenuitvoerder van zijn of haar nieuwe werkgever. De medewerker hoeft daar zelf niets voor te regelen.

Laten staan (of niet)?
Is de opgebouwde pensioenuitkering hoger dan € 484 per jaar (2019) dan beslist de medewerkers zelf of hij of zij het pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als de nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil de medewerker juist alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. 

Vervalt
Is de pensioenopbouw gestopt en is de opgebouwde pensioenuitkering lager dan € 2 per jaar, dan vervalt dit pensioen vanaf 2019. 

Mocht uw nieuwe medewerker hierover nog vragen hebben dan kan hij of zij contact opnemen met zijn of haar oude of nieuwe pensioenuitvoerder. 

 


 

Uit de praktijk: verlof en verzuim, hoe zit dat? - Blog -
Uit de praktijk: verlof en verzuim, hoe zit dat?

Het lijkt zo simpel, verzuim en verlof. Regelmatig merken wij dat dit toch vragen oproept. Daarom enige uitleg. Lees verder

Uit de praktijk: vaker loonsanctie door UWV bij onvoldoende inspanningen bij reintegratie - Blog -
Uit de praktijk: vaker loonsanctie door UWV bij onvoldoende inspanningen bij reintegratie

Uit signalen van arbeidsdeskundigen waar wij mee samenwerken, uit eigen praktijk en uit berichten in vakbladen, vernemen wij dat het UWV (nog) strenger is geworden in haar beoordeling van ‘reintegratie-dossiers’. Lees verder

De klok vooruit, uw bedrijf ook? - Blog -
De klok vooruit, uw bedrijf ook?

Het voorjaar is weer begonnen, het eerste kwartaal zit er nagenoeg op. Tijd voor een tussentijdse evaluatie. Hoe is de ontwikkeling van uw medewerkers geweest de laatste tijd, zijn de afspraken die afgelopen jaar zijn gemaakt nagekomen en wat zijn uw plannen voor de komende periode? Lees verder

Contactgegevens

Willems Personeels- & Organisatieadvies

Adres:
Vlietweg 17d, 2266 KA Leidschendam

Tel: 085 - 8770186
E-mail: contact

We staan voor u klaar in Leidschendam - Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Delft, Zoetermeer en omgeving.

Is uw personeelsbeleid op orde?

Doe onze Quickscan en binnen 5 minuten weet u het!


Quickscan Personeelsbeleid