Nieuws

Uit de praktijk: wél of geen recht op een transitievergoeding?

Regelmatig bereikt ons de vraag of er altijd een transitievergoeding moet worden betaald. Zijn er geen uitzonderingen? Die zijn er wel degelijk. In dit artikel gaan we daar nader op in.

Wél een transitievergoeding

Sinds januari 2020 hebben werknemers vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst van tijdelijke duur niet verlengd (ook tijdens de proeftijd) of die van onbeperkte duur beëindigt. Daarnaast als jouw werknemer zélf ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van werkgevers kant. Dit laatste wordt dan meestal vastgesteld door de kantonrechter. 

De opbouw van de transitievergoeding is 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. Het is duidelijk dat het ontslaan van een werknemer met een lang dienstverband een kostbare zaak wordt. Stel iemand is 30 jaar in dienst, dan gaat dat 10 maandsalarissen kosten! De maximale vergoeding is in 2021 € 84.000.- bruto. Het kan dus heel onvoordelig uitpakken om iemand met een lang dienstverband die vlak voor zijn pensioen zit te ontslaan.

Geen recht op een ontslagvergoeding:

  • De werknemer neemt zelf vrijwillig ontslag;
  • De werknemer wordt ontslagen omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was, zie ons artikel over een zerotolerancebeleid;
  • Als de werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte;
  • Als het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen;
  • Als uw werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt of een andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of na het bereiken van deze leeftijd en de werknemer nog doorwerkte;
  • Als in uw cao een andere voorziening is afgesproken in plaats van de transitievergoeding. Dit kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Deze voorziening is in het nadeel van de werknemer. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten;
  • U en uw medewerker sluiten een nieuw tijdelijk contract terwijl het oude nog loopt.

Het grijze gebied

Natuurlijk is er een grijs gebied. Stel je bent niet tevreden over een werknemer. Er zijn echter niet voldoende gronden voor een ‘hard’ ontslag. Je kan dan het gesprek aangaan. Misschien heeft jouw werknemer het ook niet zo naar zijn zin en kan een zetje in de vorm van een beperkte ontslagvergoeding helpen. Je regelt dit in een vaststellingsovereenkomst. Hiermee voorkom je een hoop gedoe bij het UWV!

Meer weten over de transitievergoeding en een vaststellingsovereenkomst? 
Neem dan contact op met Luc Willems, 06 41297624, of bel Alex Lahpor via  085- 8770186

#lwpa #hrm #ontslag #transitievergoeding #vaststellingsovereenkomst #ontslagvergoeding