Nieuws

Tips voor een goede werksfeer

  • Zorg voor goede arbeidsomstandigheden: zorg ervoor dat er voor de medewerkers genoeg ruimte is, voldoende licht en een goede temperatuur. Richt de werkplek, indien mogelijk, zo in dat iedereen zich thuis voelt.
  • Laat waardering blijken: laat merken dat u de medewerker waardeert. Laat weten dat de medewerker goed werk heeft verricht en bedankt hem hiervoor.
  • Deuren van kantoren open houden: zorg ervoor dat kantoordeuren open staan. Dit stimuleert open communicatie, daarnaast voelen medewerkers zich hierdoor meer welkom om even binnen te lopen in plaats van weer een e-mail te sturen. Dit bevorderd ook de onderlinge communicatie en verstandhouding.
  • Medewerker op de hoogte houden van ontwikkelingen: breng bijvoorbeeld uw medewerkers op de hoogte door een wekelijkse of maandelijkse nieuwsbrief uit te geven, waar op zakelijke maar ook persoonlijke vlak wordt ingegaan. Heeft bijvoorbeeld een medewerker afgelopen maand een marathon gelopen? Vermeld dit in de nieuwsbrief en laat zien dat uw organisatie betrokken bent, ook op persoonlijk vlak.
  • Stimuleer het aandragen van nieuwe ideeën: stimuleer de medewerkers om met nieuwe ideeën te komen en laat ook merken dat het aandragen hiervan wordt gewaardeerd. Maak zo gebruik van hun kennis en ervaring.
  • Inspraak medewerker: Betrek de medewerkers bij verschillende bijeenkomsten en laat ze meedenken. Laat merken dat iedere medewerker er toe doet.