Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), hoe, wat en waarom?

Nieuws

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), hoe, wat en waarom?

Voor elke werkgever is het verplicht een Arbobeleid te hebben en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is hier de basis van. De RI&E is sinds 1994 een verplicht middel om veilig en gezond werken te bevorderen. Toch ontbreekt deze bij circa 50% van de bedrijven! Het gaat hierbij vaak om de wat kleinere MKB bedrijven die niet bij een branche zijn aangesloten. 

Actueel; neem de risico's van Corona mee in de RI&E!!

Zeker nu we er rekening mee moeten houden dat Covid-19 ons leven en werk blijft beïnvloeden, is het goed om de risico's van covid mee te nemen in de RI&E, de Risico Inventarisatie en Evaluatie. 

Nut en noodzaak RI&E, wat levert het je op?

Met een RI&E breng je systematisch alle arbeidsrisico’s in je bedrijf of organisatie in kaart. Vervolgens kun je aan de slag met het verkleinen of voorkomen van deze risico’s met als doel zo min mogelijk verzuim, gezondheidsklachten en ongevallen! Dit noemen we het Plan Van Aanpak (PVA). Door dit samen met je medewerkers te doen levert je dat het volgende op:

 • Verhoging werkplezier en productiviteit;
 • Verlagen gezondheidsklachten en verzuim;
 • Minimalisatie kans op ongevallen;
 • Verminderen kans op besmetting met Covid-19;
 • Vermijden klachten op de lange termijn;
 • Medewerkers voelen zich serieus genomen, meer betrokkenheid en positieve werkcultuur.

Boete voor ontbreken RI&E

Als je geen actuele RI&E hebt, dan kan de inspecteur SZW je direct een boete opleggen die oploopt bij het toenemen van de grootte van de organisatie. De bedragen kunnen fors zijn. Maximaal €4500.- voor het niet hebben van een RI&E en €3000.- voor het ontbreken van een plan van aanpak!  En is er een bedrijfsongeval dat voorkomen had kunnen worden maar geen (geldige) RI&E, dan rekent de Arbeidsinspectie je dit zwaar aan. 

Zelf doen of uitbesteden?

Het opstellen van een RI&E is niet heel ingewikkeld, maar het kost om het zorgvuldig te doen wel tijd!
Er zijn drie mogelijkheden om een RI&E op te stellen;

 1. Zelf doen, de preventiemedewerker is de aangewezen persoon, als die er niet is komt het vaak op de ondernemer zelf aan. Je kunt gebruikmaken van informatie die staat vermeld op het steunpunt www.rie.nl; 
 2. Uitbesteden aan een expert, een Arbodienst of gespecialiseerd adviseur de RI&E laten uitvoeren. Nadeel; de expert kent het bedrijf niet, duur;
 3. Gebruik maken van zogenaamde Branche-RI&E instrumenten die door een groot aantal branches is opgesteld. Soms moet je lid zijn van de branche. Kijk op www.rie.nl 

De hybride oplossing; zelf doen met variabele ondersteuning door Willems P&O advies

Als ondernemer van een mkb bedrijf of kleinere organisatie heb je best een idee waar mogelijke risico’s aanwezig zijn. Je ziet echter op tegen het hele proces of komt gewoon tijd tekort om alles zelf te doen. Met enige ondersteuning zou je best in staat zijn om een zorgvuldige RI&E op te zetten, inclusief de evaluatie en het Plan Van Aanpak. Wij kunnen op projectbasis ondersteuning bieden. 

De onderdelen van een RI&E

 • Risico’s inventariseren 
  • Stel samen met je medewerkers een lijst met risico’s op in je bedrijf of organisatie. Zij weten immers zelf goed waar ze tegen aan lopen. Let op, het gaat niet alleen om de fysieke risico’s maar ook om psychische risico’s als werkdruk, langdurig beeldschermwerk, ontbreken van werkoverleg.  Ook de risico’s van Corona moeten worden meegenomen;
 • Evalueer en prioriteer de risico’s
  • In dit stadium bepaal je welke risico’s als eerste je aandacht behoeven en welke later. Dat doe je door onder andere vast te stellen hoe vaak een risico voorkomt, hoeveel medewerkers er mee geconfronteerd kunnen worden, wat de gevolgen kunnen zijn, wat je medewerkers het belangrijkste vinden, en welk risico de grootste impact heeft.
 • Controle overig Arbobeleid
  • Hoe zit het met de BHV, is er een preventiemedewerker, is er een vertrouwenspersoon, is er toegang tot een bedrijfsarts?  Hoe is de verzuimpreventie geregeld? 
 • Plan van aanpak maken
  • Vervolgens stel je een Plan van aanpak op waarin je aangeeft welke maatregelen je gaat nemen per prioriteit. Je beschrijft wie, wat, wanneer, welke actie uitvoert en de datum waarop de actie bereikt is. Ons advies is om er ook een kostenkolom in op te nemen en mogelijk na te gaan welke subsidie er voor die actie te krijgen is den aan de MIA of KIA.  
 • RI&E en PVA laten toetsen
  • Maak je gebruik van een branchegerelateerde RI&E of is je organisatie kleiner dan 25 personeelsleden dan is toetsing door een externe niet verplicht. Boven de 25 of personeelsleden of zonder branche keurmerk is toetsing door een externe of Arbodienst wel verplicht. 
 • RI&E en PVA blijven updaten
  • Als je eenmaal een RI&E hebt houdt deze dan actueel! Een Ri&E uit 2015 is verouderd en ook  daar kan de Arbeidsinspectie een boete voor uitschrijven.  

Zelf een RI&E maken, met flexibele ondersteuning van ons?
Bel Alex Lahpor 085 8770186 of mail naar Luc Willems l.willems@lwpa.nl welke ondersteuning wij ook op dit vlak bieden.

#lwpa #hrm #rie #risicoinventarisatie #arbobeleid #arbeidsomstandigheden #planvanaanpak
 

Interessante artikelen

Het Minimumloon stijgt met 10,15 % op 1 januari 2023

Om werken lonender te maken, verhoogt het kabinet per 1 januari 2023 het minimumloon in een keer met 10,15%. Voor een medewerker met een fulltime dienstverband van 21 jaar of ouder wordt het minimumloon € 1934,40 per maand.

Uit de praktijk: wél of geen recht op een transitievergoeding?

Regelmatig bereikt ons de vraag of er altijd een transitievergoeding moet worden betaald. Zijn er geen uitzonderingen?

Fiscale aftrek scholingskosten wordt vervangen door STAP-budget

Tot het einde van dit jaar is het mogelijk om scholingskosten voor je huidige of een nieuw beroep af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting.