Nieuws

Nieuw in Personeelskracht; Klant aan het woord

Interview met Mark Gieben, algemeen directeur, van Allcura Thuiszorg uit Benthuizen

Waar houdt Allcura Thuiszorg zich mee bezig?
“Onze corebusiness is het verzorgen en verplegen van ouderen en chronisch zieken, het verlenen van tijdelijke thuiszorg na een ziekenhuisopname en het verzorgen van huishoudelijke hulp. Geografisch gezien ligt de nadruk op Benthuizen, Zoetermeer en de gemeente Alphen aan de Rijn”.

Met hoeveel medewerkers zijn jullie actief?
“Ongeveer 20, daarvan zijn er ongeveer 12 verplegenden en verzorgenden, 6 - 7 medewerkers zijn actief in de huishoudelijke hulp. Deze medewerkers zijn in loondienst, veelal parttime met een vast dienstverband. Als flexibele schil werken wij met ongeveer vijf ZZP-ers”.

Hoe onderscheid Allcura Thuiszorg zich ten opzichte van grote zorginstellingen?
“Korte lijntjes, direct klantcontact. Wij werken vanuit een Christelijke identiteit. Als eerste zorgverlener in Nederland is Allcura gecertificeerd om te werken met een nieuw volledig digitaal ‘Improvement model’ voor de kwaliteitsbewaking. Dit stelt de klant centraal, met dit model wordt duidelijk welke resultaten er zijn geboekt en wat er met de beschikbare budgetten gebeurd. Dit is belangrijk voor de zorgverzekeraars. Verder houden we elk half jaar bij onze klanten een klanttevredenheidsmeting.”

Jullie zijn langdurig klant bij Willems Personeels - & Organisatieadvies (LWPA). Wat zijn de drie belangrijkste diensten die LWPA voor Allcura Thuiszorg verzorgt?
“Er was niets vastgelegd, dus zijn we begonnen met het opstellen van een personeelshandboek dat regelmatig up-to-date wordt gehouden. Als tweede belangrijke activiteit kan ik het werven van nieuw personeel noemen. Alex Lahpor leest alle brieven en doet de eerste selectie. Daarna gaan wij met de kandidaten in gesprek. Als derde zou ik willen noemen het altijd beschikbaar zijn van Luc Willems en Alex Lahpor voor het beantwoorden van allerlei voorkomende vragen op het gebied van Personeelszaken”.

Wat heeft de inzet van LWPA u opgeleverd?
“Duidelijkheid naar het personeel, tijdsbesparing; ik hoef me niet te verdiepen in wet- en regelgeving op het Personeel & Organisatie (P&O) gebied. Kostenbesparing, ik hoef geen aparte P&O medewerker aan te nemen omdat ik via LWPA altijd beschik over actuele en relevante kennis van zaken”.

Op wat voor wijze is die duidelijkheid naar het personeel bereikt?
“Naast het Personeelshandboek hebben we gezamenlijk de formulieren en de structuur voor het Functioneringsgesprek en het voortgangsgesprek opgesteld. Verder werken we met een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) voor elke collega. Hiermee is bereikt dat de gesprekken echt inhoudelijk en werkgericht zijn”.

Met wat voor cijfer zou u die diensten van LWPA willen beoordelen?
“Heel goed, minimaal een 8, geldt voor alles”.

Wat is voor u als algemeen directeur de belangrijkste meerwaarde van LWPA?
“Het beschikbaar hebben van een deskundige partij die ik altijd kan bellen als ik ergens mee zit op het gebied van Personeel en Organisatie, dat geeft zekerheid en tijdsbesparing”.

LWPA fungeert ook als Arbodienst voor Allcura Thuiszorg, hoe zijn uw ervaringen, hoe is de opvolging?
“Loopt goed, Alex Lahpor volgt de Wet poortwachter, heeft zonodig contact met de gecertificeerde bedrijfsarts”.

Heeft u last van veel ziekteverzuim?
“Eigenlijk hebben wij een heel laag kortdurend verzuim. De betrokkenheid van de veel medewerkers is zo groot dat zij eerder iets moeten oppassen om zichzelf niet voorbij te lopen”.

Onderstaand geef ik een aantal kerncompetenties aan die voor u belangrijk kunnen zijn. Kunt u aangeven hoe LWPA op deze competenties scoort?

 

Onvoldoende

Kan beter

Goed

Uitstekend

Betrouwbaarheid

 

 

X

 

Deskundigheid

 

 

X

 

Betrokkenheid

 

 

 

X

Inlevingsvermogen

 

 

X

 

Enthousiasme

 

 

 

X

Maatwerk leveren

 

 

 

X

Snelheid van reageren

 

 

X

 

Tijdig nakomen van afspraken

 

 

X

 

Hoe ervaart uw personeel de inzet van LWPA?

 

X

 

 

Hoe is het contact met de directie?

 

 

 

X

Levert waar voor uw geld

 

 

X

 

Uw tevredenheid overall

 

 

X

 

Zou u Willems Personeels - & Organisatieadvies aanbevelen bij collega instellingen en bedrijven?
Zeer zeker!

Namens Willems Personeels - & Organisatieadvies, dank voor dit interview!