E-learning en hybride leren; een methode om te ontwikkelen.

Nieuws

E-learning en hybride leren; een methode om te ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat goed opgeleide medewerkers 10 tot 20% productiever zijn en dat zij beter in staat zijn om te gaan met vernieuwingen en de introductie van nieuwe producten. Als personeel de gelegenheid krijgt om zich verder te ontwikkelen door middel van opleidingen en trainingen dan bevorderd dat bovendien de waardering voor het bedrijf. 

Toch bestaat er bij veel bedrijven na de lockdown geen prioriteit voor het volgen van opleidingen en trainingen. De dagdagelijkse werkzaamheden en het to-do lijstje krijgen nu vaak voorrang. Tijdens de lockdown was het bovendien überhaupt niet mogelijk om klassikaal een cursus of opleiding te volgen. Nu dit weer kan wordt er nog weinig op locatie getraind. Een goed alternatief is e-learning of blended learning. 

Waarom e-learning?

Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat veel werkzaamheden online kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld vanuit huis. Ook opleiders zijn hierop ingesprongen en hebben veel klassikaal onderwijs omgewerkt naar een weldoordachte e-learning variant die op afstand kan worden gevolgd. 

Voordelen van e-learning;

  • geen reistijden;
  • geen uitgebreide voorstelrondjes, direct aan de slag;
  • mogelijkheid om de leerstof meerdere keren te bekijken;
  • leren op elke plek en tijdstip indien internet aanwezig ist;
  • op een simpele manier toevoegen van (organisatie eigen) fotomateriaal en filmpjes;
  • ingebouwde interactie;
  • maken van tussentijdse toetsen;
  • efficiënte tijdsbesteding, de benodigde tijd voor een training kan met 40% verminderen;
  • mogelijkheid van interactie met docenten en andere deelnemers met Zoom, Teams of Webex 

Blended learning; the next step

Toch volstaat alleen e-learning niet voor elk soort opleiding of training.  Om de opgedane kennis en vaardigheden in praktijk te kunnen brengen is een trainingsdag waarbij medewerkers samen met andere cursisten kunnen oefenen en direct feedback kunnen van de docent heel belangrijk. Omdat de theorie al in de e-learning fase is behandeld kan de docent als ervaringsexpert meer toegevoegde waarde bieden. In deze fysieke bijeenkomsten worden dan de verdiepingsslagen gemaakt. Bij langere opleidingen kunnen online en offline modules worden afgewisseld en ontstaat een hybride leeromgeving soms zelfs op maat gemaakt. 

Wat kan Willems Personeels-& Organisatieadvies voor u betekenen?

Wij bieden geen opleidingen aan, maar kunnen samen met jou als ondernemer inventariseren welke opleidingsbehoefte er bij jouw personeel zit. Die behoefte kan voortkomen uit de wens van een medewerker om zich verder te ontwikkelen of vanuit het bedrijf om in te spelen op nieuwe ict, ontwikkelingen, producten of diensten. Per medewerker nemen we dat op in het POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) en plannen we de opleiding, training of cursus in. Periodiek kan bekeken worden wat de vorderingen zijn en waar moet worden bijgestuurd. In 2022 bestaat er bovendien voor jouw werknemers de mogelijkheid om een subsidie van maximaal €1000.- te krijgen uit het STAP-budget.

Interessant, meer weten? Neem dan contact op met Luc Willems, 06 41297624 l.willems@lwpa.nl of Alex Lahpor 085 8770186  alex@lwpa.nl of chat met ons….

#lwpa #hrm #opleiden #e-learning #blendedlearning #pop #training
 

Interessante artikelen

Werken met vakantiekrachten, wat zijn de regels en wat moet je betalen?

De wettelijke mogelijkheden voor de inzet van jeugdige vakantiekrachten zijn best ruim. Zorg altijd voor goede werkinstructies en huisregels, besteed daar voldoende tijd aan! Jeugdigen zijn snel geneigd te zeggen dat ze het snappen. 

AOW leeftijd stijgt voorlopig niet verder dan naar 67 jaar

De AOW leeftijd hangt af van de levensverwachting. Mede als gevolg van Corona stijgt deze voorlopig niet verder dan tot 67 jaar in 2027.

Nut en Noodzaak van Strategische Personeelsplanning (SPP)

In dit artikel leggen we uit waarom een SPP handig is, hoe je een SPP opzet en waar je aan moet denken als je een SPP opzet.