Nieuws

Disfunctioneren, bewijs het maar – het verhaal

De baas van een schildersbedrijf heeft het helemaal gehad met één van zijn medewerkers. Met tussenpozen van enkele maanden werkt de schilder al sinds 2003 voor het bedrijf, maar nu is de maat vol. De medewerker weigert zich op de afgesproken manier ziek te melden. De procedure hiervoor is vastgelegd in het personeelshandboek. Zowel mondeling als schriftelijk is de werknemer op zijn fouten gewezen, maar hij weigert zich aan de afspraken te houden. Eind 2013, als hij opnieuw wegblijft zonder dit te melden, ontvangt hij de laatste waarschuwing. Maar wederom gaat hij in de fout, waarop de werkgever overgaat tot ontslag.

Overigens is het ziekmelden niet het enige pijnpunt in de arbeidsrelatie. De baas verwijt de schilder slecht te communiceren, te traag te werken en te veel te bellen tijdens het werk. Bovendien is hij onzorgvuldig met de materialen van het bedrijf. Hij gebruikt teveel kwasten en onnodig veel schuurpapier. Al deze zaken leiden tot een slechte relatie tussen de werknemer, zijn collega’s en opdrachtgevers. Wanneer de schilder op de punten wordt gewezen, geeft hij aan dat hij prima functioneert en er niks aan hem te verbeteren is.

Het verweer van de medewerker tijdens de rechtszaak is dan ook te voorspellen. Hij ontkent dat hij zich niet volgens afspraak heeft ziek gemeld. Dat de werkgever zijn ziekmelding niet heeft geaccepteerd is de werknemer niet kwalijk te nemen. Of hij ziek is, is ter beoordeling van een bedrijfsarts, niet van zijn baas. Bovendien heeft hij in al de jaren geen functioneringsgesprek gehad. Ook heeft hij geen negatieve beoordelingen ontvangen.

De rechter geeft aan dat hij niet kan beoordelen of de medewerker de interne regels heeft overtreden die betrekking hebben op de ziekmeldingsprocedure. Het is een kwestie van welles-nietes waar hij zich niet in wil mengen.

Belangrijker vindt de rechter dat het disfunctioneren van de medewerker onvoldoende is onderbouwd. Weliswaar heeft de werkgever een beoordelingsformulier ingebracht, maar op de 5 beoordelingspunten scoort de werknemer matig tot voldoende, waardoor het eindoordeel onmogelijk op onvoldoende kan uitkomen. Ook heeft de medewerker het beoordelingsformulier niet mede ondertekend. Uit het feit dat de werkgever de werknemer sinds 2003 meerdere keren opnieuw heeft aangenomen kan geconcludeerd worden dat de werkgever in bepaalde mate tevreden moet zijn geweest over diens functioneren.

De rechter besluit uiteindelijk dat de arbeidsrelatie niet kan worden voortgezet omdat deze te veel is verstoord geraakt. De werkgever mag het contract ontbinden, maar dient de werknemer een schadevergoeding te betalen van 7.500 euro.

Een personeelsdossier, met daarin een uitgebreide verslaglegging over de prestaties van de medewerker, had de positie van de werkgever zonder twijfel verstevigd.     

 Willems Personeel- & Organisatieadvies heeft ervaring met de opbouw van personeelsdossiers en kan uw organisatie hiermee verder helpen. Meer weten? Wij komen graag bij u op de koffie, bel ons op 06 – 41 29 76 24.