Hoe hanteer je een Zerotolerancebeleid? 3 tips

Nieuws

Hoe hanteer je een Zerotolerancebeleid? 3 tips

Als werkgever kan je geconfronteerd worden met gedrag van een werknemer waar maar één sanctie op kan staan; altijd ontslag op staande voet. We noemen dit een Zerotolerancebeleid. Een zerotolerancebeleid houdt kort gezegd in dat geen enkele overtreding van die specifieke regel wordt toegestaan. Ongeacht de ernst van de overtreding of de excuses van de werknemer. Met een zerotolerancebeleid wordt een duidelijke grens gesteld. Overtreedt een werknemer die grens, dan kan de arbeidsrelatie niet langer voortduren. Let in zo’n situatie wel op de regels voor ontslag op staande voet.

Waar moet je bijvoorbeeld aan denken bij zerotolerance?

  • Geweld en bedreiging op de werkvloer;
  • Het plegen van fraude of diefstal;
  • Bedrijfsspionage;
  • Werkweigeren;
  • Het onder invloed van alcohol of drugs op de werkvloer verschijnen;
  • Seksuele intimidatie op de werkvloer.

3 Tips

Om de kans van slagen van ontslag op staande voet te vergroten, geven we drie tips;

  1. Leg het Zerotolerancebeleid vast in het (digitale) personeelshandboek, beschrijf de situaties, welke regels mogen absoluut niet overtreden worden, waar ligt de grens? Voorkom onduidelijkheid;
  2. Zorg ervoor dat iedereen heeft kennis genomen van dit beleid, vertel het expliciet aan nieuw personeel, behandel het in het inwerktraject, houd het actueel, bijvoorbeeld door er  aandacht aan te geven in de nieuwsbrief;
  3. Zorg ervoor dat het consequent wordt toegepast. Er is zerotolerance, geen tolerantie, geen enkele uitzondering. Denk eraan dat alle leidinggevenden op dezelfde manier omgaan met zero tolerance en zelf geen uitzonderingen bedenken of oogluikend eerder wel toegestaan hebben. Zero = zero!.

Door deze tips op te volgen sta je juridisch sterker mocht het tot een rechtszaak komen. Zerotolerancebeleid is geen wettelijk begrip. Het is ontwikkeld in de praktijk. De geldigheid en houdbaarheid van een zerotolerancebeleid is wel meerdere keren door rechters getoetst.

Voor welke bedrijven is een zerotolerancebeleid passend?

Het is logisch en passend om de regels toe te snijden op de corebusiness van het bedrijf. Zo is het logisch voor winkels een zerotolerancebeleid voor diefstal te hanteren, bij administratieve en financiële instellingen zal het eerder om fraude gaan. De alcohol- en drugsregel zal toegepast worden bij bedrijven in de transportsector, de chemie en bij bedrijven waar met apparaten wordt gewerkt. 

Biedt een Zerotolerancebeleid een garantie voor ontslag?

Niet altijd, de werkgever zal altijd de overtreding moeten bewijzen wat vaak niet eenvoudig is. Er is altijd hoor en wederhoor nodig. Soms zijn er omstandigheden die een werknemer vrijpleiten. Leg dan vast waarom niet is overgegaan tot ontslag. Soms kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. 

Hangende een onderzoek kan iemand geschorst worden; hij of zij wordt op non-actief gesteld maar het salaris wel doorbetaald. Let op; zorg er dan direct voor dat er geen toegang meer is tot de ict systemen, privacygevoelige of commerciële informatie,  en toegang tot gebouwen. Een goed geïmplementeerd zerotolerancebeleid vergroot de kans op een rechtsgeldig ontslag op staande voet of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanzienlijk.

Wat kan Willems P&O advies voor u betekenen?  Wij hebben bij diverse klanten een zerotolerancebeleid helpen opstellen en implementeren, soms als onderdeel van het personeelshandboek.
Meer weten? Bel Luc Willems 06 41297624 of Alex Lahpor 085 8770186

#lwpa #hrm #zerotolerance #ontslagopstaandevoet #ontslag #zerotolerancebeleid #personeelshandboek