Personeelsadvies & Organisatieadvies voor het MKB | Willems in Den Haag, Leidschendam en Voorburg

Zeven manieren om medewerkers te demotiveren…

Al langer is bekend dat medewerkers die tevreden en betrokken zijn, beter presteren, productiever zijn, minder verzuimen en minder snel een andere werkgever zoeken.

Als medewerkers echter het gevoel krijgen dat ze zinloos werk doen of niet gewaardeerd worden, rijst de vraag op bij die medewerkers ‘waarom doe ik dit werk eigenlijk nog of waarom werk ik nog hier?’. Het blijkt dat vooral het management bepalend is voor de motivatie en dus óók voor de demotivatie van werknemers. De 7 belangrijkste demotiverende factoren zijn:

  1. Geen zeggenschap over het eigen werk

De medewerkers hebben geen eigen vrijheid om zelf hun werk in te richten. Alles ligt vast in procedures en protocollen. Het management vertelt precies hoe en wat iets gedaan moet worden, eigen initiatief wordt niet gewaardeerd, eerder ontmoedigd. Dit is hét recept voor een negen tot iets vóór vijf mentaliteit en de gedachte bij medewerkers, ‘geen stap teveel hoor, waarom zou ik’!

  1. Top down beslissingen en veranderingen

De medewerkers worden niet betrokken bij belangrijke beslissingen en al helemaal niet bij veranderingen. De overtuiging hierbij is dat het management het beste weet welke kant het op moet met het bedrijf en haar medewerkers. Het vervolgens niet goed communiceren van veranderingen en beslissingen leidt zondermeer tot hevige frustraties. De kans dat Medewerkers iets volkomen fout laten lopen ‘omdat het nou eenmaal zo moet en gezegd wordt’, is groot.

  1. Overbodige controles en rapportages

In plaats van het sturen op output, wordt er op Microniveau van alles en nog wat gecontroleerd. Onnodige bureaucratische- en overbodige administratieve taken worden gedaan die niets met de kerntaken te maken hebben. De medewerkers hebben het gevoel dat de manager en ‘het systeem’ continue in hun nek staan te hijgen. De frustratie en irritatie bij medewerkers neemt toe, de bereidheid het voortouw te nemen af.

  1. Medewerkers en hun werk als vanzelfsprekend beschouwen

Goede resultaten of extra inzet worden niet opgemerkt. “Ze worden toch betaald?” Ook funest, medewerkers worden niet gedag gezegd op het werk. Nog erger: vertel werknemers die al dagen overuren draaien, dat ze toch écht te langzaam werken.

  1. Geen steun vanuit het management

Management dat altijd maar onbereikbaar is, of nu geen tijd heeft als medewerkers vragen willen stellen of willen afstemmen. Ook zeer ‘positief’ draagt bij dat beslissingen van medewerkers teruggedraait worden. Of dat er geen tijd of financiële ruimte is voor bij- en nascholing. Ook niet werkbare hulpmiddelen, zoals een te klein beeldscherm, een trage, oude pc, haperende printer of kapotte bureaustoel dragen bij aan onvrede.

  1. Medewerkers oneerlijk behandelen

De medewerker die te horen krijgt dat loonsverhoging of promotie er voorlopig niet in zit door gebrek aan geld of door krimp van de orderportefeuille, maar die ziet dat een collega wél opslag of promotie krijgt. Pesten, agressief gedrag of te hoge eisen stellen van de manager tegenover een medewerker draagt ook bij aan demotivatie.

  1. Focus op fouten en tekortkomingen

De manager legt vooral de nadruk op wat fout gaat. Iedereen heeft zwakke plekken en de manager weet feilloos de vinger op die zwakke plek te leggen. Straf vaak, vergelijk werknemers met elkaar en gebruik dreigende taal om medewerkers van de ernst van de situatie te overtuigen. Dat zal hun leren!

Wat kan Willems Personeels- & Organisatieadvies voor u betekenen?

Natuurlijk doet u dit allemaal niet en is ook bij u alles perfect voor elkaar, toch? Regelmatig spreken wij prospects met een hoog verzuim of hoog verloop van medewerkers. Maar ook medewerkers die ontevreden zijn. Misschien denkt u wel ‘juist bij ons moet je alles wél controleren, anders loopt het in de soep’.

Wellicht is toch verstandig om uw leiderschapsstijl of personeelsbeleid eens tegen het licht te houden! Immers ‘who’s perfect’? Graag zijn wij u daarbij behulpzaam. Onderdeel van het Organisatieadvies is het sparren met leidinggevenden. En daarbij het motiveren van medewerkers door het creëren van een goede werksfeer, het voorkomen van verzuim én verloop van medewerkers.

Wilt u meer weten over onze aanpak, bel of mail Luc Willems; 06 - 4129 7624 l.willems@lwpa.nl of Alex Lahpor; 085 - 877 01 86 alex@lwpa.nl

Wij helpen u graag met het realiseren van een fijne werksfeer en gemotiveerde medewerkers!


Uit de praktijk: verlof en verzuim, hoe zit dat? - Blog -
Uit de praktijk: verlof en verzuim, hoe zit dat?

Het lijkt zo simpel, verzuim en verlof. Regelmatig merken wij dat dit toch vragen oproept. Daarom enige uitleg. Lees verder

Uit de praktijk: vaker loonsanctie door UWV bij onvoldoende inspanningen bij reintegratie - Blog -
Uit de praktijk: vaker loonsanctie door UWV bij onvoldoende inspanningen bij reintegratie

Uit signalen van arbeidsdeskundigen waar wij mee samenwerken, uit eigen praktijk en uit berichten in vakbladen, vernemen wij dat het UWV (nog) strenger is geworden in haar beoordeling van ‘reintegratie-dossiers’. Lees verder

De klok vooruit, uw bedrijf ook? - Blog -
De klok vooruit, uw bedrijf ook?

Het voorjaar is weer begonnen, het eerste kwartaal zit er nagenoeg op. Tijd voor een tussentijdse evaluatie. Hoe is de ontwikkeling van uw medewerkers geweest de laatste tijd, zijn de afspraken die afgelopen jaar zijn gemaakt nagekomen en wat zijn uw plannen voor de komende periode? Lees verder

Contactgegevens

Willems Personeels- & Organisatieadvies

Adres:
Vlietweg 17d, 2266 KA Leidschendam

Tel: 085 - 8770186
E-mail: contact

We staan voor u klaar in Leidschendam - Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Delft, Zoetermeer en omgeving.

Is uw personeelsbeleid op orde?

Doe onze Quickscan en binnen 5 minuten weet u het!


Quickscan Personeelsbeleid