Werken met vakantiekrachten, wat zijn de regels en wat moet je betalen?

Nieuws

Werken met vakantiekrachten, wat zijn de regels en wat moet je betalen?

Juist nu het aantrekken van vast of flexibel personeel moeizaam gaat, kunnen vakantiekrachten een oplossing bieden voor het hoogseizoen en de vakanties van vaste medewerkers. Hou hierbij wel rekening met de wettelijke kaders! Die verschillen per leeftijdscategorie!

De wettelijke mogelijkheden voor de inzet van jeugdige vakantiekrachten zijn best ruim. Zorg altijd voor goede werkinstructies en huisregels, besteed daar voldoende tijd aan! Jeugdigen zijn snel geneigd te zeggen dat ze het snappen. 
De  arbeidsinspectie controleert regelmatig op de arbeidsomstandigheden en -tijden. Vakantiekrachten zijn vaak pubers die regels niet zo nauw nemen. Dus er gaat soms iets mis. Daarom een kleine wake up call wat kan, mag, en wat je dient te betalen.

Werk voor 13 en 14 jarigen

Jongeren van deze leeftijd mogen licht, niet-industrieel werk doen. Zo mogen ze helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel, vakkenvullen of inpakken, reclamefolders rondbrengen. In de land- en tuinbouw mogen ze helpen met lichte oogstwerkzaamheden zoals groente en fruit plukken, het voeren van kleine dieren, helpen op een manege, camping of speeltuin. Altijd onder direct toezicht van een volwassene. De werktijden zijn beperkt, zie tabel 1.  
Veel mag niet, werken in een fabriek of in de nabijheid van machines, werken met gevaarlijke en giftige stoffen, zwaarder dan 10 kg tillen, kassawerk, werken in de horeca op plekken waar alcohol wordt geschonken of genuttigd, werken als maaltijdbezorger, avond en nachtarbeid.

15 jarigen

Hiervoor gelden bijna dezelfde regels als voor de 13- en 14 jarigen. Ze mogen wel kranten rondbrengen, werken op een pretpark, een bowlingcentrum of museum. Voor 15-jarigen geldt het minimumjeugdloon en de uren-inzet per dag is iets ruimer, zie tabel 1. Direct toezicht blijft belangrijk.

16 en 17 jarigen

Een flink deel van deze groep heeft veel tijd want die hebben net eindexamen VMBO of HAVO gedaan! Deze leeftijdsgroep mag bijna elk soort werk doen. Ook in de bediening bij de horeca en tot 23.00 uur. Werken met gevaarlijke stoffen en bestrijdingsmiddelen en werken in een lawaaiige omgeving mag niet. Bij veel werkzaamheden is altijd toezicht van gekwalificeerde volwassenen vereist. De werkgever moet de risico’s inventariseren die het werk met zich meebrengt en extra maatregelen treffen indien nodig. De Arbo-wetgeving moet zorgvuldig worden nageleefd.   

18 jaar en ouder

Jeugdige werknemers uit deze groep worden behalve in de beloning, in het werk gezien als ‘volwassenen’. Als werkgever ben je altijd verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden en een goede werkinstructie. Direct toezicht is niet meer vereist, maar voorzichtigheid met het werken met machines en in gevaarlijke, stoffige of lawaaiige omstandigheden, is geboden. 

Beloning

Vanaf 15 tot 21 jaar geldt er een wettelijke minimum jeugdloon. In tabel 2 geven we de uurlonen voor bedrijven waar een fulltime-werkweek 36 uur respectievelijk 40 uur bedraagt. Het is gebruikelijk 13- en 14-jarigen ongeveer hetzelfde uurloon als 15 jarigen te geven.  Betaal meer dan het minimum! Als je goede vakantiekrachten wilt werven én behouden, dan is het raadzaam om een hogere beloning te betalen dan het minimum. Kijk vooral naar de toegevoegde waarde van de arbeidsprestatie en stem daar je beloning op af! Bedenk dat de concurrentie enorm is.  Er is veel maatschappelijke discussie over het te lage minimumjeugdloon in relatie tot het verrichtte werk.

Arbeidsovereenkomst voor vakantiekrachten

Vakantiekrachten worden vaak via een uitzendbureau geworven of via een payrollbureau verloond.   Neem je zelf iemand tijdelijk in dienst dan zou dat in feite via een mondelinge arbeidsovereenkomst mogen. Toch adviseren wij om altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen, vaak in de vorm van een oproepovereenkomst. Vermeld altijd het einde van het dienstverband!

Overzicht werkzaamheden en werktijden per leeftijdsgroep 

Tabel 1

13 en 14-jarigen

15 jarigen

16- en 17 jarigen

18 jr en ouder

Maximum arbeidstijden

Licht werk

Licht werk

Bijna alle werk

Normaal werk

Schooldag

alleen klusjes

2 uur per dag 

9 uur incl. school

 

Niet-schooldag

7 uur per dag

8 uur per dag

9 uur per dag

 

Vakantiedag

7 uur per dag

8 uur per dag

9 uur per dag

12 uur per dag

Schoolweek

12 uur per week

12 uur per week

40 hr incl. school

 

Vakantieweek

35 uur per week

40 uur per week

45 uur per week

60 uur per week

Maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar

4

6

Per 4 weken mag 160 hr gewerkt worden

Per 16 weken max 48 uur gem. per week

Waarvan max. aaneengesloten

3 weken

4 weken

nvt

 

Maximum aantal werkdagen per week

5 dagen

5 dagen

nvt

 

Zondag

niet toegestaan

niet toegestaan

met  voorwaarden

met voorwaarden

Werktijden

07:00 - 19:00 hr

07:00 - 19:00 hr

06:00 - 23:00 hr

 

 

Tabel 2 

Geen minimum

Minimum uurloon excl 8% vak.geld (miv 1 juli 2022)

 

13 en 14 jr

15 jr

16 jr

17 jr

18 jr

19 jr

20 jr

vanaf 21 

Fulltime werkweek = 36 hr

ongeveer € 3,35

€ 3,38

€ 3,89

€ 4,45

€ 5,63

€ 6,76

€ 9,01

€ 11,26

Fulltime werkweek = 40 hr

ongeveer € 3,00

€ 3,04

€ 3,50

€ 4,01

€ 5,07

€ 6,08

€8,11

€ 10,14

Interessante artikelen

AOW leeftijd stijgt voorlopig niet verder dan naar 67 jaar

De AOW leeftijd hangt af van de levensverwachting. Mede als gevolg van Corona stijgt deze voorlopig niet verder dan tot 67 jaar in 2027.

E-learning en hybride leren; een methode om te ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat goed opgeleide medewerkers 10 tot 20% productiever zijn en dat zij beter in staat zijn om te gaan met vernieuwingen en de introductie van nieuwe producten.

Nut en Noodzaak van Strategische Personeelsplanning (SPP)

In dit artikel leggen we uit waarom een SPP handig is, hoe je een SPP opzet en waar je aan moet denken als je een SPP opzet.