Personeelsadvies & Organisatieadvies voor het MKB | Willems in Den Haag, Leidschendam en Voorburg

Uit de praktijk: verlof en verzuim, hoe zit dat?

Het lijkt zo simpel, verzuim en verlof. Regelmatig merken wij dat dit toch vragen oproept. Daarom enige uitleg.

Wettelijke en bovenwettelijk vakantiedagen
Medewerkers krijgen ‘wettelijke’ vakantiedagen, waarover het loon wordt doorbetaald. Een medewerker heeft recht op 4 maal de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Stel een medewerker werkt volledig, dan heeft hij of zij 20 (4 x 5 dagen) wettelijk vakantiedagen. De werkgever moet de medewerker in staat stellen deze tijdig op te kunnen nemen.

Bovenop de wettelijke vakantiedagen kunnen ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen worden opgebouwd. Deze kunnen per CAO worden afgesproken, staan in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek. Gemiddeld kun je zeggen dat een medewerker met een voltijd dienstverband in totaal jaarlijks 24 vakantiedagen heeft.

Vervallen van vakantiedagen
Om stuwmeren tegen te gaan, zijn in de wet vervaltermijnen opgenomen: wettelijke vakantiedagen die de medewerker niet opneemt, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen in 2017, vervallen dus per 1 juli 2018. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen 5 jaar na het kalenderjaar. Maak daarom in uw verlofregistratie onderscheid tussen wettelijk en bovenwettelijk vakantiedagen en start met het afschrijven van de wettelijke vakantiedagen. 

Vakantie bij arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschikte medewerkers (reintegratie) bouwen net als arbeidsgeschikte medewerkers vakantie op. De wettelijk vervaltermijnen gelden ook voor arbeidsongeschikte medewerkers. Dus vakantiedagen worden opgebouwd maar kunnen ook vervallen. Stimuleer dus ook uw arbeidsongeschikte medewerker om vakantie op te nemen. Twijfelt u of het verstandig is dat een arbeidsongeschikte medewerker op vakantie gaat of zegt dit niet te kunnen, neem dan contact op met de bedrijfsarts. Deze kan dan bepalen of een arbeidsongeschikte medewerker op vakantie kan of niet. Als een medewerker niet in staat is om de wettelijke vakantiedagen op te nemen omdat hij daarvoor te ziek was / is dan vervallen de niet opgenomen (wettelijke) vakantiedagen na 5 jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen kunt u in principe, in overleg met de medewerker, uitbetalen. Wettelijke vakantiedagen mag een werkgever niet uitbetalen. Dat laatste is alleen toegestaan (en gebruikelijk) als de arbeidsovereenkomst eindigt. 

Verlof weigeren
Het recht op vakantie is wettelijk vastgelegd; de werkgever moet in principe instemmen met de verlofaanvraag van de medewerker. De werkgever mag alleen bezwaar maken bij ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Nog vragen over verlof en verzuim? Bel dan ons (HRM) op 085 – 877 01 86 of mail naar alex@lwpa.nl

Uit de praktijk: verlof en verzuim, hoe zit dat? - Blog -
Uit de praktijk: verlof en verzuim, hoe zit dat?

Het lijkt zo simpel, verzuim en verlof. Regelmatig merken wij dat dit toch vragen oproept. Daarom enige uitleg. Lees verder

Uit de praktijk: vaker loonsanctie door UWV bij onvoldoende inspanningen bij reintegratie - Blog -
Uit de praktijk: vaker loonsanctie door UWV bij onvoldoende inspanningen bij reintegratie

Uit signalen van arbeidsdeskundigen waar wij mee samenwerken, uit eigen praktijk en uit berichten in vakbladen, vernemen wij dat het UWV (nog) strenger is geworden in haar beoordeling van ‘reintegratie-dossiers’. Lees verder

De klok vooruit, uw bedrijf ook? - Blog -
De klok vooruit, uw bedrijf ook?

Het voorjaar is weer begonnen, het eerste kwartaal zit er nagenoeg op. Tijd voor een tussentijdse evaluatie. Hoe is de ontwikkeling van uw medewerkers geweest de laatste tijd, zijn de afspraken die afgelopen jaar zijn gemaakt nagekomen en wat zijn uw plannen voor de komende periode? Lees verder

Contactgegevens

Willems Personeels- & Organisatieadvies

Adres:
Vlietweg 17d, 2266 KA Leidschendam

Tel: 085 - 8770186
E-mail: contact

We staan voor u klaar in Leidschendam - Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Delft, Zoetermeer en omgeving.

Is uw personeelsbeleid op orde?

Doe onze Quickscan en binnen 5 minuten weet u het!


Quickscan Personeelsbeleid