Personeelsadvies & Organisatieadvies voor het MKB | Willems in Den Haag, Leidschendam en Voorburg

Uit de praktijk - een aan alcohol verslaafde medewerker: ontslag of hulp?

Een eerder aan alcohol verslaafde medewerker was na jarenlang droog te hebben gestaan helaas weer in de fout gegaan. De eerste gedachte was bij onze klant ’ontslaan’. Toch was dat niet wat onze klant uiteindelijk deed na overleg met ons.

In plaats van ontslag en geen opgebouwd dossier, heeft het bedrijf ervoor gekozen om de medewerker te helpen. Ten eerste omdat het een loyale medewerker is maar ook omdat deze binnen het bedrijf een bijzonder vak uitoefent. Na een intensief traject in een verslavingskliniek, bezoeken van AA-bijeenkomsten, medicatie en zijn eigen wil, is de medewerker erin geslaagd om van zijn verslaving af te komen. Met de medewerker zijn duidelijke afspraken gemaakt (zoals het testen op alcohol) om te voorkomen dat de medewerker weer aan de drank zou geraken. Tevens zijn de consequenties op papier gezet indien dit hij toch betrapt zou worden op alcoholgebruik tijdens werk of met alcohol op naar het werk zou komen. Dan zou alsnog het ontslagtraject gestart worden. Gelukkig is de medewerker tot op de dag van vandaag ‘clean’ en heeft deze werkgever al jaren weer een gemotiveerde en dankbare medewerker.  

Uit de praktijk blijkt dat ‘het zomaar ontslaan’ van een verslaafde medewerker lastig is. Een verslaving wordt namelijk als een ziekte beschouwd. Daardoor heeft de medewerker een verhoogde ontslagbescherming. Indien de verslaving uit de hand ‘loopt’ en toch enige kans in een ontslagtraject te hebben dient in elk geval in het personeelsreglement opgenomen te zijn dat:

‘het niet toegestaan is dat medewerkers alcohol en / of drugs (ongeacht de vorm) gebruiken tijdens werktijd of onder invloed hiervan zijn tijdens werktijd. Dit op straffe van disciplinaire en/of arbeidsrechtelijke maatregelen.’ 

Verder is het essentieel om alle gesprekken en gemaakte afspraken (SMART) op papier te zetten en te laten ondertekenen door de medewerker (indien er sprake is van verzuim door verslaving/of mogelijk aanwijzing daarop). Dus ook hierbij geldt dat dossieropbouw en de juiste interventie, voorwaarden zijn voor een succesvol ontslagtraject.

Wij hebben ervaring met complexe dossiers en helpen u graag met deze of andere personele vraagstukken. Meer weten? Bel of mail ons via 06 – 41 29 76 24 of via l.willems@lwpa.nl.

 

7 tips om medewerkers te laten blijken dat ze waardevol zijn - Nieuws -
7 tips om medewerkers te laten blijken dat ze waardevol zijn

Het is belangrijk dat uw medewerkers zich gewaardeerd voelen: het is goed voor de teamspirit en de individuele motivatie. Natuurlijk hoeft u niet iedere dag te zeggen hoe blij u met ze bent, want het moet wel oprecht en een beetje speciaal blijven. Lees verder

Uit de praktijk - een aan alcohol verslaafde medewerker: ontslag of hulp? - Blog -
Uit de praktijk -  een aan alcohol verslaafde medewerker: ontslag of hulp?

Een eerder aan alcohol verslaafde medewerker was na jarenlang droog te hebben gestaan helaas weer in de fout gegaan. De eerste gedachte was bij onze klant ’ontslaan’. Toch was dat niet wat onze klant uiteindelijk deed na overleg met ons. Lees verder

WIEG geldig vanaf 1 januari 2019 - Blog -
WIEG geldig vanaf 1 januari 2019

Welke WIEG is geldig? Het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is door de Eerste Kamer op 13 november 2018 aangenomen. Met de nieuwe wet krijgt de partner van de moeder (echtgenote, geregistreerd partner, de persoon waarmee de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent) meer dagen vrij met behoud van loon. Lees verder

Contactgegevens

Willems Personeels- & Organisatieadvies

Adres:
Vlietweg 17d, 2266 KA Leidschendam

Tel: 085 - 8770186
E-mail: contact

We staan voor u klaar in Leidschendam - Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Delft, Zoetermeer en omgeving.

Is uw personeelsbeleid op orde?

Doe onze Quickscan en binnen 5 minuten weet u het!


Quickscan Personeelsbeleid