Nieuws

Onderscheid oorzaak bij loondoorbetalingsverplichting?

Onlangs las ik een artikel dat ging over doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. Er werd gesteld om onderscheid te maken tussen verzuim dat wordt veroorzaakt door het werk en ziekteverzuim dat te wijten is aan de werknemer zelf.

Ik kan me, als P&O adviseur voor organisaties die geen eigen afdeling Personeelszaken hebben, hierin wel vinden. Want stel je hebt, als MKB-er, een medewerker die graag aan zaalvoetbal doet maar daardoor ook regelmatig arbeidsongeschikt is.

De MKB – er mag dan het loon doorbetalen zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Dan zit je als werkgever met de (financiële) gebakken peren.

Want waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij de desbetreffende medewerker die al een paar keer op zijn keuze van sport is aangesproken of de werkgever.  Ik vind bij de medewerker. Hij heeft, in dit geval, gekozen om te gaan zaalvoetballen en niet de werkgever.

Vindt u ook dat er onderscheid mag worden gemaakt in verzuim dat wordt veroorzaakt door het werk of verzuim dat te wijten is aan de medewerker?

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Alex Lahpor