Fiscale aftrek scholingskosten wordt vervangen door STAP-budget

Nieuws

Fiscale aftrek scholingskosten wordt vervangen door STAP-budget

Tot het einde van dit jaar is het mogelijk om scholingskosten voor een huidig of een nieuw beroep af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Door nu te starten met een opleiding kan iedere Nederlander nog twee jaar lang gebruik maken van deze regeling. Maximaal kan euro 15.000 afgetrokken worden. Wat het echte netto voordeel is hangt af van de belastingschijf.

Vanaf 1 maart 2022 wordt de fiscale maatregel ‘’aftrek scholingskosten’’ vervangen door het STAP-budget. STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie. Werkenden en werkzoekenden kunnen hiermee vanaf 1 maart 2022 een budget van €1000.- jaarlijks aanvragen bij het UWV voor scholing en ontwikkeling. Als de aanvraag is goedgekeurd dan wordt het bedrag betaald aan de opleider. DUO beheert het scholingsregister waarin de opleiders met de opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor STAP-budget. De opleiders moeten dus aan bepaalde eisen voldoen. 

Doel van het STAP-budget is het versterken van de arbeidsmarktpositie van personen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Met het STAP-budget  wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. Het kabinet stelt jaarlijks 200 miljoen beschikbaar, waarmee naar schatting ruim 200.000 mensen (een deel van) hun opleiding kunnen betalen. De meeste opleidingskosten vallen onder deze regeling.

Om in aanmerking te komen voor STAP-budget moet ieder die wil scholen aan deze criteria voldoen:

  • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk;
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
  • Je scholing start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn;
  • Je hebt in het jaar dat je het STAP-budget aanvraagt geen ander  STAP-budget ontvangen.

Voor werkgevers is deze regeling interessant omdat als het handig gebeurt, per medewerker, zo een gedeelte van opleidingskosten door de overheid betaald wordt. Werkgevers en werknemers werken op deze manier samen aan werkfit zijn. Een overweging is het om het meerdere van de studiekosten te laten betalen door het bedrijf, eventueel in ruil voor het (gedeeltelijk) volgen van de opleiding in eigen tijd. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers terecht op het STAP-portaal van UWV. 

Meer weten over opleiden, het opstellen van een opleidingsplan, subsidies, STAP-budget?
Bel Luc Willems 06 41297624 of mail naar Alex Lahpor alex@lwpa.nl.

#lwpa #hrm #scholingsaftrek #stap #stapbudget #opleidingen #levenlangleren #cursussen 

Interessante artikelen

Het Minimumloon stijgt met 10,15 % op 1 januari 2023

Om werken lonender te maken, verhoogt het kabinet per 1 januari 2023 het minimumloon in een keer met 10,15%. Voor een medewerker met een fulltime dienstverband van 21 jaar of ouder wordt het minimumloon € 1934,40 per maand.

Uit de praktijk: wél of geen recht op een transitievergoeding?

Regelmatig bereikt ons de vraag of er altijd een transitievergoeding moet worden betaald. Zijn er geen uitzonderingen?

Nut, noodzaak en verschil van PAGO en PMO

Duurzaam inzetbaar zijn is van belang voor medewerker en werkgever. Twee medische onderzoeken dragen bij aan die inzetbaarheid.