De payroll constructie, handig voor jouw bedrijf?

Nieuws

De payroll constructie, handig voor jouw bedrijf?

Stel je bedrijf groeit. En dan? Medewerkers zelf in dienst nemen? Payrollen of een uitzendbureau inschakelen dat de werving en selectie doet? In dit artikel gaan we verder in op payrolling en het verschil met uitzenden. Doordat ook een payrollkracht vanaf 1 januari 2021 recht heeft op pensioenopbouw is payrolling niet altijd goedkoper dan een medewerker zelf (juridisch) in dienst hebben. Dus bedenk goed wat bij jouw bedrijf past en welk risico je kan nemen. In dit artikel gaan we in op payrolling als een vorm om personeel in dienst te hebben. Payrollen kan interessant zijn als je een uitzendkracht te duur vindt en zelf de werving en selectie gedaan hebt. In het kort 3 mogelijkheden om personeel in dienst te hebben met elk zijn voor- en nadelen:

 • via een uitzendcontract, werving en selectie besteed je uit, zeer hoge flexibiliteit, hoog opslagpercentage, ideaal bij pieken en dalen in werkaanbod; 
 • payrolling, werving en selectie doe je zelf, door opslagpercentage koop je juridisch werkgeverschap af, handig bij pieken en dalen in produktie;
 • zelf in dienst nemen, 100% verantwoordelijk ook juridisch.

Wat is Payroll?

Bij payroll zijn de werknemers juridisch in dienst van het payrollbedrijf. Het Payrollbedrijf is verantwoordelijk voor alles wat met je medewerker te maken heeft, behalve alles wat met leidinggeven van doen heeft. Dat is de verantwoordelijkheid van de echte werkgever, jij dus. De werknemer staat op de loonlijst van het payrollbedrijf en wordt met een opdrachtovereenkomst bij jou tewerkgesteld. De payrollkracht verdient bruto hetzelfde als een werknemer in jouw bedrijf met een vergelijkbare functie en ervaring. Ook de overige  arbeidsvoorwaarden moeten volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans gelijk zijn aan die van medewerkers die je zelf in dienst hebt. Vakantierechten, pensioenopbouw, indeling in loonschaal? Je mag geen verschil maken.

In het uurtarief zit alles inbegrepen. Het payrollbedrijf  draagt de loonheffing af, betaalt de werkgeverslasten, vakantietoeslag, reiskosten, doorbetaling bij ziekte, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en eventueel pensioen. Het payrollbedrijf krijgt voor zijn dienstverlening een vergoeding die bestaat uit een opslag op het salaris plus overige loonkosten. Deze opslag bedraagt minimaal 10% bovenop de werkgeverslasten indien de medewerker zelf bij je in dienst is, maar minder dan de opslag die gerekend wordt voor een uitzendkracht. Dat is  vaak tegen de 100% van het brutoloon.

Taken van de inlener, jouw bedrijf dus,  als materiële werkgever

Als inlener zorg je zélf voor de werving en selectie van nieuw personeel dat je laat payrollen. Bij de uitzendconstructie doet het uitzendbureau dat. Bij payroll ben je dus verantwoordelijk voor de hoogte van het salaris, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. 

Voordelen payrollen:

 • Je weet wie bij je komt werken want de werving en selectie heb je zelf gedaan;
 • Er is geen administratieve rompslomp. De personeels- en salarisadministratie zit bij payrollbedrijf en het payrollbedrijf is verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding;
 • Loondoorbetaling bij verzuim en transitievergoeding bij ontslag? Risico payrollbedrijf!
 • Je kan vrij eenvoudig de payrollovereenkomst beëindigen, dus flexibel bij pieken en dalen in het werkaanbod of als het niet klikt. 
 • Exclusiviteit, de payrollmedewerker werkt exclusief voor jou;
 • Freelancers en zzp-ers zonder  VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) kunnen ook via payrolling werken.

Nadelen payrollen:

 • Duurder dan personeel dat je zelf in dienst heb, je koopt het juridisch werkgeverschap immers af;
 • Uit onderzoek blijkt dat de medewerker zich minder betrokken voelt bij de organisatie, loyaliteit is minder, medewerker heeft meer onzekerheid, dus de kans op verloop is groter;
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het wel en wee van de medewerker, dus opleiden, leiding geven, gesprekken voeren, zorgen voor een veilige en prettige werkomgeving? Het hoort er allemaal bij. Want alleen juridisch ben je geen werkgever.

Wat kan Willems Personeels- & Organisatieadvies voor jou betekenen?
Wil je meer weten over het aantrekken van nieuw personeel via payrolling, toch via een uitzendbureau of door werknemers zelf in dienst te nemen? Wij kunnen samen met jou nagaan wat voor jouw bedrijf  de beste oplossing is! Bel Luc Willems 06 41297624 of Alex Lahpor 085 8770186 

#lwpa #hrm #payrolling  #payroll #payrollbedrijf #inlener #wab