COVID-19

Corona en vakantie, wat zijn de risico’s?

13 juni 2021

De vakantieperiode start weer. Maar in vele landen sluimert het coronavirus. Om samen te bepalen hoe je als werkgever omgaat met vakantie opnemen, reizen en mogelijk toch besmet worden van je medewerker, hebben we deze richtlijn opgesteld.

De NOW3 regeling; 1 oktober 2020 – 1 juli 2021

16 maart 2021

Ondanks de vaccinaties blijft de Coronacrisis voorlopig nog aanhouden. Om ondernemers te ondersteunen en om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden heeft de Overheid de NOW3 regeling aangekondigd. Dit steunpakket is vanaf 16 november 2020 bij het UWV aan te vragen en  bestaat uit drie termijnen van 3 maanden.

Steunmaatregelen MKB verruimd; TVL, de BMKB-C regeling, TOZO, fiscale maatregelen. Meer tijd indiening definitieve berekening NOW 1e periode.

16 maart 2021

De Covid-19 periode duurt voort en de lockdown zorgt voor een lastige (financiële) situatie voor MLB-bedrijven. Naast de NOW3 regeling , zie ons vorige artikel, zijn er verschillende andere regelingen waarmee de overheid tracht om de schade van de Coronacrisis voor MKB-ondernemers te beperken en voorwaarden te scheppen om de Covid-19 periode  te overleven. De situatie vanaf 12 maart 2021. 

Zware tijden voor ondernemers, biedt een loonoffer soelaas?

09 november 2020

De overheid heeft al verschillende maatregelen getroffen vanaf 1 maart en neemt nu ook nog maatregelen om organisaties overeind te houden. Denk hierbij aan de NOW3 regeling en de TVL.

Financiële aspecten Thuiswerken voor werkgevers

02 november 2020

Nu het thuiswerken voorlopig weer zoveel mogelijk wordt aangeraden is het goed om de financiële consequenties van thuiswerken samen te vatten. Omdat er veel onduidelijkheid is over de mogelijkheden om thuiswerken financieel te ondersteunen geven wij antwoord op vijf veel gestelde vragen.

Zeven tips voor thuiswerken; zo hou je dat vol!

02 november 2020

Misschien hebt u dat ook wel eens gehoord; thuiswerkers die zo hun bed uitrollen, achter hun laptop kruipen en beginnen te werken. Misschien doe je dat zelf ook wel! Dit is niet de meest gezonde manier om je thuiswerkdag te starten. Wij hebben wat tips verzameld waarmee je het thuiswerken beter volhoud en je bovendien gezond én productief blijft!

NOW 2.0 regeling 

29 juli 2020

Nu de ‘intelligente Lockdown’ versoepeld is, ontstaan er weer ruimere mogelijkheden om te ondernemen. Uw creativiteit is hierbij hard nodig.

Re-integratie en Corona: Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus?

17 april 2020

Door de Corona crisis kan er een situatie zijn dat de verplichtingen rondom re-integratie moeilijk opgepakt kunnen worden. Afhankelijk van de functie kan het voorkomen dat re-integratie thuis bijvoorbeeld met een laptop niet kan of dat dit niet kan...

Veelvoorkomende vragen….

10 april 2020

Lees hier over de veelvoorkomende vragen op het gebied van Coronavirus en werknemers.

Aanvraag werktijdverkorting in verband met coronavirus

07 april 2020

De regeling werktijdverkorting is van toepassing op organisaties die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Als er minstens 20% minder werk is – in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken - als direct gevolg van het coronavirus kan een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd.

Corona en veel voorkomende vragen

07 april 2020

Op maandag 6 april 2020 kan de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) worden aangevraagd. Slim hiervoor is dat u wel deze maand (maart 2020) de Afdracht loonbelasting’ doet.

Samenwerking ACAB Advies en Willems Personeels & Organisatieadvies

03 april 2020

Door bundeling van krachten komen we verder. Deze nieuwsbrief is een samenwerking tussen ACAB (administratiekantoor voor ZZP en MKB) en Willems Personeels & Organisatieadvies, (de personeelsadviseur voor het MKB). Het effect op de bedrijfsvoering en de economie is zichtbaar.

Nieuwe regelingen tegemoetkomingen werkgevers in het kader van het Coronavirus

28 maart 2020

Als gevolg van de Corona crisis wordt een zeer groot deel van het bedrijfsleven geconfronteerd met sterk teruglopende activiteiten. De regering heeft maatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven te helpen deze crisis te overbruggen.