Nieuws

Tips voor het voeren van een functioneringsgesprek

02 juli 2014

Goed functionerende medewerkers zijn van groot belang voor elke organisatie. Door de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde werkzaamheden objectief vast te stellen kan er goed besproken worden hoe de prestatie moet zijn. Dit kan alleen effectief gebeuren als er bepaalde regels in oog worden gehouden.

Stand van zaken Participatiewet

27 juni 2014

Op dit moment, 27 juni 2014, is het nog onbekend of de Participatiewet en de daarmee samenhangende Quotumwet een feit wordt.

Ingangsdatum Wet werk en zekerheid: 1 januari 2015

20 juni 2014

Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (Wvz) van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vorige week dinsdag (10 juni 2014) ook aangenomen in de Eerste Kamer. Voor tijdelijke contracten leidt dit tot de volgende ingrijpende wijzigingen.

Uitstel Wet werk en zekerheid tot 2015?

04 juni 2014

De maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) die zouden ingaan per 1 juli 2014 worden waarschijnlijk uitgesteld tot 1 januari 2015. Het gaat voornamelijk om de afschaffing van de proeftijd in contracten korter dan zes maanden, geen concurrentiebeding meer in tijdelijke contracten en de nieuwe wettelijke aanzegtermijn.

Wijzigingen tijdelijke contracten per 1 juli 2014

24 maart 2014

De verwachting is dat per 1 juli 2014 onderstaande wijzigingen voor tijdelijke contracten worden doorgevoerd (wetsvoorstel Werk en Zekerheid). De eerste kamer moet hierover nog wel een uitspraak doen. De verwachting is dat dit in april gebeurt.

Zeven tips om slecht nieuws te brengen

17 februari 2014

Slecht nieuws brengen is lastig. Hoe houd je het zakelijk, positief en blijf je de dirigent over het gesprek. Zeven tips

‘Modernisering Ziektewet’, bent u al op de hoogte van de gevolgen?

27 januari 2014

Bent u op de hoogte van de gevolgen ‘Modernisering Ziektewet’?

De belangrijkste veranderingen op P&O - gebied in 2014

23 december 2013

Het kabinet blijft akkoorden sluiten en wetten wijzigen voor het beleid van de komende jaren. De laatste plannen van eind december zijn onderstaand samengevoegd voor u met wat al eerder bekend was (laatste wijziging is van 19 december 2013).

Wet modern migratiebeleid per 1 januari 2014 aangescherpt

23 december 2013

De aanleiding van het wetsvoorstel Herziening Wet arbeid vreemdelingen is een aanscherping van de Wet. De geplande ingangsdatum van deze herziening is 1 januari 2014. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 november 2013 aangenomen. Hieronder treft u een aantal belangrijke wijzigingen aan.

Oplossing voor tekort aan technici: zij-instroom

23 december 2013

De inzet van zij-instromers is dé oplossing om het tekort aan technici te beperken. Bijna 70 procent van de respondenten is het eens met deze stelling, zo blijkt uit online onderzoek van ROVC. Het tekort aan technici wordt een steeds belangrijker probleem. In 2016 is het tekort opgelopen tot 155.000 werknemers, op alle opleidingsniveaus.

‘Modernisering Ziektewet’, bent u al op de hoogte van de gevolgen?

09 december 2013

Bent u op de hoogte van de gevolgen ‘Modernisering Ziektewet’?