Nieuws

Uit de praktijk: vaker loonsanctie door UWV bij onvoldoende inspanningen bij reintegratie

Steeds vaker wordt er een loonsanctie opgelegd omdat het UWV meent dat een werkgever steken heeft laten vallen in het reintegratietraject. Dat betekent voor die werkgever minimaal een loondoorbetalingsclaim (‘een loonsanctie’) van een half jaar na de eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid. 

Dat kan voorkomen worden door het traject volgens de stappen die de Wet verbetering Poortwachter stelt nauwgezet te hanteren. Zorgvuldigheid in de opbouw van het dossier maar ook regels toepassen die er zijn, worden steeds belangrijker. Voor werkgevers is het lastig door de emotionele band die er vaak is, om ook de medewerker te wijzen op zijn / haar verplichtingen en de  mogelijk dat bij het niet nakomen daarvan, een sanctie kan worden opgelegd. Omdat wij deze emotionele band niet hebben (kwaliteiten) en dus onafhankelijk zijn kunnen wij (HRM) wel zorgen dat ieder de afspraken nakomt (communicatie). In deze trajecten werken wij met specialisten die met ons ervoor zorgen dat de werkgever en medewerker aan hun inspanningen voldoen. Zorg dat ook u de spelregels goed kent en voorkom hiermee een hoop narigheid en extra kosten. Meer weten welke rol wij kunnen hebben in een re-integratietraject van een arbeidsongeschikte medewerker? Bel 085 – 877 01 86 of mail alex@lwpa.nl voor vragen hierover.