Personeelsadvies & Organisatieadvies voor het MKB | Willems in Den Haag, Leidschendam en Voorburg

Regel het contractueel goed…

Deze week las ik in een vakblad een artikel met als titel: welke vakantiedagen moet u uitbetalen bij ontslag?

Een simpele vraag, was mijn eerste gedachte. Je berekent het recht op vakantiedagen tot aan de einddatum van het contract en dan trek je de opgenomen of nog op te nemen vakantiedagen ervan af. Dan weet je hoeveel vakantiedagen er over blijven. Met de medewerker kun je dan afspraken maken of hij of zij ze alsnog allemaal wil opnemen of wil laten uitbetalen. Per saldo is het voor de werkgever en werknemer het gunstigste als de vakantiedagen worden opgenomen.

Het stuk verder doorlezend echter bleek dat het niet zo simpel was dan ik in eerste instantie dacht. Er was namelijk geen schriftelijk arbeidscontract afgesloten. Toen de werkgever de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen was de medewerker het daar niet mee eens. Er volgden enkele rechtszaken waar de duur en de status werden betwist. Uiteindelijk werd er geschikt.

Toen ik het stuk had gelezen dacht ik, wat een verspilling van tijd en vooral geld en had ik veel vragen. Waarom werd er geen arbeidsovereenkomst opgesteld door de werkgever? Gemakzucht omdat hij geen problemen verwachtte? Of was het onkunde? En waarom vroeg de medewerker niet om zijn arbeidsovereenkomst? Ging hij er ook vanuit dat alles goed was geregeld? Niet dus!

Mijn advies is dan ook, leg altijd vast wat je met je medewerkers afspreekt. Dit kan een hoop narigheid voorkomen.

De klok vooruit, uw bedrijf ook? - Blog -
De klok vooruit, uw bedrijf ook?

Het voorjaar is weer begonnen, het eerste kwartaal zit er nagenoeg op. Tijd voor een tussentijdse evaluatie. Hoe is de ontwikkeling van uw medewerkers geweest de laatste tijd, zijn de afspraken die afgelopen jaar zijn gemaakt nagekomen en wat zijn uw plannen voor de komende periode? Lees verder

Heeft u hem al - de hortensia - op kantoor? - Blog -
Heeft u hem al - de hortensia - op kantoor?

Suffe plant, die hortensia? Met zijn collega’s zorgt hij toch voor maar liefst 20 procent minder ziekteverzuim. Zo blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Planten op het werk schelen gemiddeld 1,6 ziektedag per medewerker per jaar. Lees verder

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 1 januari 2019 van kracht - Nieuws -
Wet waardeoverdracht klein pensioen per 1 januari 2019 van kracht

Misschien is onderstaande interessant voor nieuwe medewerkers om te weten als ze bij u in dienst treden. Lees verder

Contactgegevens

Willems Personeels- & Organisatieadvies

Adres:
Vlietweg 17d, 2266 KA Leidschendam

Tel: 085 - 8770186
E-mail: contact

We staan voor u klaar in Leidschendam - Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Delft, Zoetermeer en omgeving.

Is uw personeelsbeleid op orde?

Doe onze Quickscan en binnen 5 minuten weet u het!


Quickscan Personeelsbeleid