Personeelsadvies & Organisatieadvies voor het MKB | Willems in Den Haag, Leidschendam en Voorburg

Regel het contractueel goed…

Deze week las ik in een vakblad een artikel met als titel: welke vakantiedagen moet u uitbetalen bij ontslag?

Een simpele vraag, was mijn eerste gedachte. Je berekent het recht op vakantiedagen tot aan de einddatum van het contract en dan trek je de opgenomen of nog op te nemen vakantiedagen ervan af. Dan weet je hoeveel vakantiedagen er over blijven. Met de medewerker kun je dan afspraken maken of hij of zij ze alsnog allemaal wil opnemen of wil laten uitbetalen. Per saldo is het voor de werkgever en werknemer het gunstigste als de vakantiedagen worden opgenomen.

Het stuk verder doorlezend echter bleek dat het niet zo simpel was dan ik in eerste instantie dacht. Er was namelijk geen schriftelijk arbeidscontract afgesloten. Toen de werkgever de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen was de medewerker het daar niet mee eens. Er volgden enkele rechtszaken waar de duur en de status werden betwist. Uiteindelijk werd er geschikt.

Toen ik het stuk had gelezen dacht ik, wat een verspilling van tijd en vooral geld en had ik veel vragen. Waarom werd er geen arbeidsovereenkomst opgesteld door de werkgever? Gemakzucht omdat hij geen problemen verwachtte? Of was het onkunde? En waarom vroeg de medewerker niet om zijn arbeidsovereenkomst? Ging hij er ook vanuit dat alles goed was geregeld? Niet dus!

Mijn advies is dan ook, leg altijd vast wat je met je medewerkers afspreekt. Dit kan een hoop narigheid voorkomen.

WIEG geldig vanaf 1 januari 2019 - Blog -
WIEG geldig vanaf 1 januari 2019

Welke WIEG is geldig? Het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is door de Eerste Kamer op 13 november 2018 aangenomen. Met de nieuwe wet krijgt de partner van de moeder (echtgenote, geregistreerd partner, de persoon waarmee de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent) meer dagen vrij met behoud van loon. Lees verder

6 tips voor het vasthouden van personeel - Blog -
6 tips voor het vasthouden van personeel

Het vasthouden van personeel is een van de grotere uitdagingen op de krappe arbeidsmarkt van 2018 voor het MKB. In diverse sectoren is het gebrek aan personeel zo nijpend dat het de bedrijfsvoering belemmert. Medewerkers die daadwerkelijk vertrekken laten een gat achter dat niet snel opgevuld kan worden. Lees verder

Regel het contractueel goed… - Blog -
Regel het contractueel goed…

Deze week las ik in een vakblad een artikel met als titel: welke vakantiedagen moet u uitbetalen bij ontslag? Lees verder

Contactgegevens

Willems Personeels- & Organisatieadvies

Adres:
Vlietweg 17d, 2266 KA Leidschendam

Tel: 085 - 8770186
E-mail: contact

We staan voor u klaar in Leidschendam - Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Delft, Zoetermeer en omgeving.

Is uw personeelsbeleid op orde?

Doe onze Quickscan en binnen 5 minuten weet u het!


Quickscan Personeelsbeleid