Veelvoorkomende vragen….

COVID-19

Veelvoorkomende vragen….

Veel voor komende vragen…. 

Medewerker en/of lid van het gezin in quarantaine

Indien iemand zelf verplicht in quarantaine moet en zelf ziek is door het virus wordt dit gezien als ziek zijn.  Medewerker krijgt minimaal 70% (let op afspraak CAO/bedrijfsreglement/arbeidscontract) betaald. Meld de medewerker ook ziek bij de Arbodienst/verzuimverzekeraar. Maak indien mogelijk een afspraak met de medewerker over thuiswerken.

Is een gezinslid ziek, de medewerker niet besmet, maar moet het gezin in quarantaine, dan is de medewerker niet ziek en kan de medewerker ook niet ziekgemeld worden. Kijk of het mogelijk is de medewerker zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken.

De rol van de bedrijfsarts

Bij het vermoeden van besmetting door het Corona-virus zijn de GGD en huisarts diegene die dat bepalen. De bedrijfsarts heeft daar geen rol in. De bedrijfsarts kan wel gevraagd worden om advies hoe om te gaan met de situatie en advies te geven over de mogelijkheden tot re-integratie na de quarantaineperiode of de periode van herstel na opname in het ziekenhuis.

Let op! Ga ook nu niet als werkgever zelf op de stoel van een (bedrijfs) arts zitten.  

De rol van de verzuimverzekeraar

Als de medewerker zelf niet kan werken (dat staat dus los van de besmetting met het Corona-virus) en er dus sprake is van loondoorbetaling neemt de verzuimverzekeraar de kosten van doorbetaling (gedeeltelijk) op zich. Let op, hier gelden wel de afspraken die in de verzekeringspolis vastgelegd zijn. 

Thuis werken

Probeer te regelen dat er thuisgewerkt kan worden of maak gebruik van vergaderen/afstemmen via Skype/Zoom of bijvoorbeeld Teams (officepakket). Voor productiewerk is dit natuurlijk niet mogelijk.

Indien een medewerker niet wil werken of niet durft te werken door het Corona-virus, terwijl deze wel in de organisatie verwacht wordt/nodig is dan wordt het gezien als een werkweigering. In dat geval wordt het normaal arbeidsrecht toegepast. Mogelijk kan er wel vakantieverlof ingezet worden. 

Medewerker kan niet in het bedrijf werken én niet thuis werken. Bijvoorbeeld omdat er geen pc is of geen internetverbinding mogelijk is of dat er domweg geen werk is dat thuis gedaan kan worden of op kantoor. Dit wordt als een ondernemersrisico gezien en er dient doorbetaald te worden. U kunt hiervoor deeltijd- ww aanvragen (de TNOW dus onze tip is AANVRAGEN. )

Reizen en loondoorbetaling

Indien de medewerker op reis is voor zijn werkgever en in het buitenland in quarantaine moet geldt er een volledige loondoorbetaling.

Indien de medewerker ondanks waarschuwing toch op vakantie gaat en dus in quarantaine moet, dan kan er gesteld worden dat het risico bewust genomen is door werknemer en geldt er niet automatisch een recht op loondoorbetaling.  

Werken en kinderopvang 

Om opvang te regelen, kan de werknemer een korte tijd (een dag of paar dagen) gebruik maken van calamiteitenverlof. Lukt het niet om opvang te regelen dan geldt bij een ziek kind zorgverlof maar bij niet zieke kinderen (kinderen in basisonderwijs) is er wellicht een mogelijkheid om vakantieverlof op te laten nemen. Mogelijk is dat een goede manier om van het stuwmeer van verlofdagen af te komen. Een andere mogelijkheid is om op andere uren te werken of ruimere bedrijfstijden in te stellen. Mogelijk kan er in ploegen gewerkt worden.    

Opmerking

Bij alle te maken afspraken adviseren wij om te letten op de CAO/bedrijfsregels/personeelshandboeken en de onderlinge afspraken die (eerder) gemaakt zijn.

En leg de nieuw te maken afspraken altijd vast!  

Vragen of ‘’even sparren’’’? Bel ons op 06-41297624