Re-integratie en Corona: Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus?

COVID-19

Re-integratie en Corona: Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus?

Maatwerk voert de boventoon!

Door de Corona crisis kan er een situatie zijn dat de verplichtingen rondom re-integratie moeilijk opgepakt kunnen worden. Afhankelijk van de functie kan het voorkomen dat re-integratie thuis bijvoorbeeld met een laptop niet kan of dat dit niet kan, omdat door de maatregelen van de overheid een bedrijf dicht is of de productie gestaakt. UWV zal dan ook nagaan welke inspanningen er gedaan zijn om te re-integreren. UWV verwacht daarbij dat werkgever alles doet wat deze kan om spoor 1, binnen het eigen bedrijf aan de slag, en spoor 2 , werk bij ander bedrijf, te laten slagen. Wees creatief en pas maatwerk toe waar nodig!

Let op het volgende..

  1. Omdat nu vaak er geen fysiek mogelijk is tussen werkgever en werknemer staat het UWV toe dat een handtekening ontbreekt. Een mail van werknemer dat deze akkoord is met de opgestelde documenten is voldoende bewijs. Werknemer verklaart op deze manier akkoord te zijn met de gemaakte afspraken.
  2. Ook in de Covid-19 periode kan er door werknemer of werkgever een tussentijdsoordeel van de gedane inspanningen, een deskundigenoordeel, aangevraagd worden. UWV zal op afstand de aanvraag beoordelen.
  3. Zijn er stukken die voor de beoordeling (tussentijds) niet aanwezig zijn? Dan is het van belang schriftelijk aan te geven waarom niet.
  4. Is er voor eindoordeel of tussentijdsoordeel geen contact met werkgever mogelijk? Dan wordt wel verwacht dat werkgever alle handelingen die gedaan zijn in verband met re-integratie goed vastlegt. 
  5. Arbeidsdeskundig onderzoek (AD)? Altijd een AD opstarten en samen met de arbeidsdeskundige zoeken naar creatieve oplossingen. Is er geen FML aanwezig, dan contact opnemen met bedrijfsarts.
  6. Fysiek bezoek UWV? Dat is nu vaak niet mogelijk. Daarom zal het UWV in de Corona periode meer uitgaan van het advies van de bedrijfsarts. 
  7. Is er door Corona geen proefplaatsing, vrijwilligerswerk mogelijk? Dan de reden vastleggen in het re-integratieplan en het re-integratieplan bijstellen. Dat geldt ook bij het opdoen van arbeidsritme, coaching on the job of het volgen een cursus.  
  8. Mag een bedrijf weer open? Of zijn er wél mogelijkheden om te re-integreren?  Niet te lang wachten maar dan zo snel mogelijk starten met re-integratie spoor 1 en 2, ook al is het maar voor enkele uurtjes. 
  9. Gaan zaken niet zoals verwacht of bedacht? Het UWV meent dat een organisatie dan moet beschrijven welke invloed Corona heeft op die organisatie bij het re-integratieproces. 
  10. Eindoordeel of tussentijds oordeel? Het maakt niet uit of het een eindoordeel is of tussentijds oordeel (Deskundigen Oordeel). Met alle documentatie bij de hand zal de arbeidsdeskundige UWV nagaan of de inspanningen en argumentatie logisch en voldoende is, vergeleken met wat het UWV normaal verwacht bij toetsing van de Wet Verbetering portwachter.

Samengevat: nog meer dan voorheen wordt het vastleggen van de afspraken en een goed re-integratie verslag belangrijk. Voorkom een sanctie, neem ook nu de juiste actie. 
Vragen? Bel ons… 06-41297624