Corona en veel voorkomende vragen

COVID-19

Corona en veel voorkomende vragen

Aanvraag werktijdverkorting, de zogeheten NOW-regeling. Wanneer gaat dit in?

Op maandag 6 april 2020 kan de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) worden aangevraagd. Slim hiervoor is dat u wel deze maand (maart 2020) de Afdracht loonbelasting’ doet.

Hoe moet ik nu in deze tijd een medewerker re-integreren als mijn bedrijf (vaak) dicht is?

 Stel de bedrijfsarts geeft aan dat uw medewerker kan re-integreren. Heeft de medewerker energetische of psychische klachten en is uw bedrijf dicht,? Dan is het re-integreren op de werkplek vaak onmogelijk. In dat geval legt u schriftelijk vast dat in verband met Corona het niet mogelijk is om op de werkplek te re-integreren.

Zijn er geen psychische klachten of energetische klachten dan is het verstandig om of de medewerker thuis te laten werken, of de medewerker werkzaamheden te laten doen mogelijk in aangepast werk als uw bedrijf open is. Kan dat beiden afhankelijk van de functie niet, leg dan vast dat in verband met de functie thuis werken en op de zaak werken niet kan. Geef duidelijk aan waarom het advies van de bedrijfsarts tijdelijk niet opgevolgd kan worden. Een argument dat medewerker geen laptop heeft of goede Wifiverbinding zal niet geaccepteerd worden. Een werkgever zal iemand bij thuiswerken immers de faciliteiten moeten aanbieden om dat te kunnen doen.  Kan iemand wel re-integreren maar weigert deze om vage redenen dan dient u het normale arbeidsrecht uit te voeren, doe dat.

Tenslotte: Is het onmogelijk om het ‘Plan Van Aanpak’ te ondertekenen, omdat medewerker geen printer heeft bijvoorbeeld, dan is een accoord van medewerker over de bijgestelde afspraken die opgenomen zijn in het Plan van Aanpak, per mail of per WhatsApp ook voldoende.  Doet een medewerker dat op die manier, print dan de boodschap uit en voeg deze bij het verzuimdossier.

TIP: zorg ervoor dat u nu nog meer dan voorheen alles vastlegt, de medewerker tijdig informeert en tussentijds contact onderhoudt. En informeer ook de bedrijfsarts over de onmogelijkheden om te re-integreren.     

Een gezinslid heeft koorts en klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Moet ik nu thuisblijven?

De maatregelen zijn per 23 maart 2020 aangescherpt. Vanaf nu geldt dat, als één gezinslid klachten heeft die erger worden (met koorts en/of benauwdheid), het hele gezin thuisblijft, ook als zij geen klachten hebben. Volgens onze bedrijfsarts is koorts als je lichaamstemperatuur 38 graden of hoger is. Bel bij twijfel over de symptomen de huisarts.

Op het moment dat u 24 uur klachtenvrij bent en er niemand uit het gezin meer klachten heeft kun je weer uit thuisisolatie. U moet dan uiteraard wel rekening houden met de overige maatregelen die voor iedereen gelden.

Een medewerker wil niet naar haar / zijn werk voor vrees voor besmetting. Werkweigering?

Angst of vrees om besmet te worden om niet naar je werk te gaan is geen reden. De werkgever dient voorzorgsmaatregelen te treffen om besmetting zo veel als mogelijk tegen te gaan. Daarbij heeft de werkgever ook een eigen verantwoordelijkheid om zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen. Als de medewerker desondanks niet op het werk komt zonder dat je werkgever daarmee heeft ingestemd, geldt dit als werkweigering!

Medewerker moet vanwege het coronavirus in thuisquarantaine verblijven. Hoe verder?

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. Als u in quarantaine gaat bent u niet ziek maar gaat u in quarantaine tot de incubatietijd is verlopen. Dit is de maximale tijd tussen het moment van mogelijke besmetting en het moment dat u ziekteverschijnselen kunt krijgen. Als u in deze periode niet ziek bent geworden, wordt de quarantaine opgeheven. We spreken van thuisquarantaine als u niet ziek bent maar thuis moet blijven totdat zeker is dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD gedaan. U verblijft thuis in quarantaine in een eigen ruimte. Samen met uw huisgenoten krijgt u nieuwe informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

Welke voorzorgsmaatregelen zijn er volgens het RIVM te nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
  • Voorkom groepsvorming van 3 of meer mensen.
  • Probeer lichamelijk contact met anderen te verminderen, zoals het schudden van handen.
  • Moedig persoonlijke hygiëne aan.
  • Reinig regelmatig de werkplekken.