Zware tijden voor ondernemers, biedt een loonoffer soelaas?

COVID-19

Zware tijden voor ondernemers, biedt een loonoffer soelaas?

Door de overheid getroffen maatregelen.

De overheid heeft al verschillende maatregelen getroffen vanaf 1 maart en neemt nu ook nog  maatregelen om organisaties overeind te houden. Denk hierbij aan de NOW3 regeling en de  TVL. 

Helpt dit onvoldoende?

Ondanks de verschillende tegemoetkomingen kan het zijn dat de continuïteit van de organisatie onder druk staat. In die situatie zijn drastische maatregelen nodig om te overleven. Wat is mogelijk?

Als de loonkosten van werknemers binnen het bedrijf een belangrijke kostenpost vormen dan zijn er drie eenvoudige maatregelen, niet leuk maar wel noodzakelijk:

 • Werknemers met een nul-uren contract niet meer oproepen. 
 • Aflopende tijdelijke contracten van werknemers niet verlengen. 
 • Voor 2020 schrappen van de variabele bonus of winstuitkering.

Daarnaast is het vrijwillig loonoffer een optie, denk aan deze mogelijkheden: 

 1. Bij geen of weinig werk, stimuleer om extra verlof op te nemen, voor zover verlofdagen nog openstaan.
 2. Betaal tijdelijk minder loon uit.
 3. Laat minder uren werken of bijvoorbeeld een dag in de week onbetaald werken.
 4. Schrap de  vaste bonus, de 13e maand, eindejaarsuitkering.
 5. Laat tijdelijk afzien van bovenwettelijke vakantiedagen.
 6. Laat een hogere eigen-bijdrage voor de pensioenopbouw betalen.
 7. Schrap opbouw vakantietoeslag.

Een loonoffer is wel vrijwillig dus;

 • Werknemers hebben het recht een loonoffer te weigeren.
 • Staan er afspraken in een CAO dan is instemming van de vakbond nodig of van de brancheverenging
 • Vergeet niet overleg te hebben met de OR of PvT.
 • Vraag om ideeën van het personeel om kosten te besparen of opbrengsten te vergroten
 • Deel mee aan je werknemers welke offers de directie brengt
 • Ben open over maatregelen die al getroffen zijn en de vooruitzichten op korte, middellange en lange termijn
 • Leg alle afspraken schriftelijk vast en laat elke collega voor wie dit relevant is  tekenen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een loonoffer voor medewerkers?

 • Een verlaging van het bruto salaris (SV-loon). Dat heeft gevolgen voor  de hoogte van de WW-of WIA- uitkering 
 • Een verlaging van de pensioenopbouw.

Toch een reorganisatie?

Soms kan het nodig zijn om toch te reorganiseren om te overleven. Bedenk dat een reorganisatie altijd tijd kost en zorgt voor onrust op de werkvloer. Ondersteuning nodig? . Bel Luc Willems, of Alex Lahpor 085 8770186 of mail naar l.willems@lwpa.nl of alex@lwpa.nl.

#lwpa  #hrm  #loonoffer  #now3  #reorganisatie  #covid-19  #salarissen