Samenwerking ACAB Advies en Willems Personeels & Organisatieadvies

COVID-19

Samenwerking ACAB Advies en Willems Personeels & Organisatieadvies

 

Deze nieuwsbrief bestaat uit drie delen:

 • Maatregelen die u kunt nemen als werkgever
 • Maatregelen die u kunt nemen als ondernemer
 • Maatregelen die u kunt nemen als u ZZP’er bent

Voor vragen op financieel administratief gebied bel Corné van Vliet op 0172-472 899 of mail naar cvanvliet@acab-advies.nl Voor vragen over personeel en werkgevers belt u Luc Willems op 06-41297624 of mail naar L.Willems@lwpa.nl.

 

Maatregelen die u kunt nemen als werkgever

Dinsdag 17 maart heeft de regering maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid gegarandeerd blijft én werkgevers het salaris van medewerkers kunnen doorbetalen. De aanvraagprocedure is nog niet bekend maar zal door het UWV naar verwachting uitgevoerd worden. De verwachting is dat 1 april de procedure duidelijk is. De deeltijd WW bestaat niet meer en de nieuwe regeling heet Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 


Hoe werkt de regeling aanvraag NOW?

Maximaal 90% van het afgesproken salaris van de werknemer zal de overheid via de NOW voor haar rekening nemen. De werkgever betaalt dus nog altijd minimaal 10% van het salaris door. Via onderstaande staffel, waarin aangegeven wordt hoeveel de omzet daalt of gedaald is, wordt de tegemoetkoming bepaald:

 • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
 • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
 • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

De nieuwe aanvraagprocedure is NU nog niet gepubliceerd. Of de medewerker thuis werkt of op de locatie van zijn werkgever nog enkele uren werkt, maakt niet uit voor het bepalen van de staffel en tegemoetkoming salarisdoorbetaling. Het gaat om de omzetdaling. Een aantal tips ter voorbereiding bij de aanvraag NOW.

TIP 1: De regeling geldt alleen bij 20% omzetverlies of meer, bekijk dus de werkvoorraad, welk risico kunt u nemen, vanaf wanneer heeft u een omzetdaling of vermoed u als werkgever een omzetdaling? 

TIP 2: De periode waarover de nieuwe aanvraag wordt gedaan gaat met terugwerkende kracht in en kan vanaf 1 maart voor een werkgever gelden. De periode waarover de tegemoetkoming aangevraagd wordt duurt maximaal 3 maanden. Mogelijk komt er een verlenging van de regeling maar dat is nog niet duidelijk nu. Plan dus goed over welke periode u de aanvraag doet. 

TIP 3: Zijn er nog werknemers nodig? Bepaal hoeveel uur u medewerkers dan kan inzetten. Mogelijk is het goedkoper om zelf extra aanwezig te zijn in het bedrijf en de inzet van medewerkers te beperken.

TIP 4: Als u de aanvraag NOW heeft gedaan mag u de medewerker, waar u de aanvraag voor doet, niet ontslaan in verband met bedrijfseconomische omstandigheden in de periode die u aanvraagt. Loopt een arbeidscontract binnenkort af van rechtswege dan kunt u wel de medewerker ook in verband met bedrijfseconomische gevolgen het arbeidscontract niet verlengen. Hou er rekening mee dat u tijdig het tijdelijk arbeidscontract beëindigt!  Doe dit bij een tijdelijk contract minimaal een maand van te voren. Wenst u door te gaan met de medewerker hou dan rekening met de WAB en leg schriftelijk vast onder welke voorwaarden werkgever en werknemer doorgaan.  

Tip 5: Hoe naar ook, maar u mag een proeftijd nog altijd zonder enige uitleg eindigen. Datzelfde geldt als een nieuwe medewerker zou starten op bijvoorbeeld 1 april as. Ook dan kunt u binnen een dag de proeftijd eindigen. Ga wel na of deze stap handig is als u na een moeizame zoektijd uw perfecte medewerker heeft gevonden in een krappe arbeidsmarkt.


Gevolgen medewerker

In tegenstelling tot de vorige regeling is het NOW voor de werknemer veel gunstiger. Aan de opgebouwde WW-rechten wordt niet getornd. Dus de werknemer behoudt de opgebouwde WW-rechten. Nogmaals ter verduidelijking, de werkgever die gebruik wenst te maken van de TNOW verklaart wel dat voor een periode van 3 maanden een medewerker niet in verband met bedrijfseconomische reden ontslagen wordt. Klik hier voor veelgestelde vragen.


Fiscale maatregelen voor ondernemers:

Het kabinet heeft fiscale maatregelen in het leven geroepen om de betalingsproblemen door het Coronavirus voor ondernemers en vennootschappen te verzachten. 


Uitstel belastingen 

Is het duidelijk dat u nu of later als ondernemer of uw vennootschap betalingsproblemen krijgt door het coronavirus, dan kunt u de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling vragen voor;

 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting;
 • loonbelasting.


Hoe vraagt u dat aan?

In het (schriftelijke) verzoek vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van Corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde-deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst zal u dan wel vragen nog aanvullende informatie aan te leveren met mogelijk dan wel een verklaring van een derde-deskundige. Over de wijze waarop dit moet gebeuren komt nog nadere informatie. 

Als u wenst dat wij de aanvraag tot verlaging of uitstel regelen, mail ons via fiscaal@acab-advies.nl of ga naar Belastingdienst: Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.


Stopzetten invordering

De invordering van de belastingschuld zet de Belastingdienst stop zodra het verzoek is ontvangen door de Belastingdienst. Inhoudelijke en individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. 


Verlaging rente

De invorderingsrente over het bedrag waarvoor uitstel wordt verleend is tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Het tarief van de belastingrente is normaal 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%.. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.


Geen verzuimboete

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van belastingen voorlopig achterwege laten of terugdraaien.


Melding betalingsonmacht

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van belastingen voorlopig achterwege laten of terugdraaien.
Voor bestuurders van vennootschappen bestaat het risico dat zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor onder andere de niet-voldane loonbelasting- en omzetbelastingschulden.
Deze aansprakelijkheidsstelling is te voorkomen door tijdig schriftelijke betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Mocht uw onderneming echt in zwaar weer verkeren (al dan niet door de coronacrisis), dan adviseren wij u om (ook) betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst.


Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2020

Heeft u de verwachting dat de winst over 2020 – al dan niet door de coronacrisis – lager uitvalt dan de winst waarop een eerder opgelegde voorlopige aanslag was gebaseerd, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om de voorlopige aanslag 2020 te verlagen. Dit dient via de reguliere digitale weg te geschieden; vanzelfsprekend kunnen we u hierbij behulpzaam zijn.


Maatregelen als u zelfstandige bent

Aanvraag bijstand voor zelfstandigen 

De overheid versnelt het proces het proces van bijstand (BBZ) aanvragen en de vermogenstoets, levensvatbaarheid van het bedrijf, en inkomen partner zijn nu niet van invloed op de aanvraag. 
Een ZZP’er die door de crisis hun inkomsten ziet teruglopen kan een aanvulling op het inkomen krijgen. Dit is maximaal 1.500 euro netto per maand voor een periode van maximaal drie maanden. Dit bedrag is een gift. De overheid schenkt dit bedrag. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020. De gemeente waar u woont voert deze regeling uit. Vanaf gisteren, maandag, zijn de eerste aanvragen gedaan. Binnen 4 weken na de aanvraag kan deze tegemoetkoming betaald zijn aan u als zelfstandige. Voor de aanvraag is minimaal nodig: een KvK-inschrijving en geldig ID-bewijs. Tip: check de site van de gemeente.

 • Vanuit deze versoepelde BBZ-regeling kunnen zzp’ers ook sneller een lening krijgen voor werkkapitaal, tot een maximaal bedrag van 10.157 euro. Klik hier voor het artikel van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.


Andere financiële maatregelen

Tegemoetkoming van 4000 euro (noodloket)

Zzp’ers en andere ondernemers die direct getroffen worden door de maatregelen van de overheid, kunnen 4.000 euro krijgen (over een periode van drie maanden) zonder verdere vragen of verplichtingen. Denk daarbij aan horecabedrijven die direct de deuren moeten sluiten of ondernemers die hun werk niet kunnen doen door het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden of zij die in de cultuursector werken. Een lijst met voorwaarden en specifieke sectoren is in de maak. Het loket is nog niet officieel geopend.

Tenslotte. Twee sites voor specifieke informatie
Veelgestelde vragen Kamer van Koophandel en over het coronavirus en internationaal ondernemen.