Steunmaatregelen MKB verruimd; TVL, de BMKB-C regeling, TOZO, fiscale maatregelen. Meer tijd indiening definitieve berekening NOW 1e periode.

COVID-19

Steunmaatregelen MKB verruimd; TVL, de BMKB-C regeling, TOZO, fiscale maatregelen. Meer tijd indiening definitieve berekening NOW 1e periode.

De Covid-19 periode duurt voort en de lockdown zorgt voor een lastige (financiële) situatie voor MLB-bedrijven. Naast de NOW3 regeling , zie ons vorige artikel, zijn er verschillende andere regelingen waarmee de overheid tracht om de schade van de Coronacrisis voor MKB-ondernemers te beperken en voorwaarden te scheppen om de Covid-19 periode  te overleven. De situatie vanaf 12 maart 2021. 

1. De TVL. De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt verruimd!

Is er omzetverlies en zijn de vaste lasten, zoals de huur, hypotheek, en verzekeringen hoog dan is er de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten.  

Voldoe je aan de voorwaarden dan kan je maximaal twee keer €550.000 ontvangen voor de periodes. De TVL vergoeding bedraagt voor het eerste kwartaal maximaal 85% van de vaste lasten bij 100% omzetverlies en is verder verhoogd naar maximaal  100% voor het tweede kwartaal! Eerst wordt een voorschot van 80% uitgekeerd daarna volgt een eindafrekening.

Wie kan van de TVL gebruik maken?

 • De TVL is er voor bedrijven (en zzp’ers)  die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis en problemen hebben of gaan krijgen met het betalen van hun vaste lasten.
 • De TVL is bestemd voor ondernemingen waarvan de SBI-code overeenkomt met de lijst van vastgestelde-sbi-codes. Deze lijst is op 27 oktober 2020 voor het vierde kwartaal tijdelijk verruimd tot alle sectoren, muv van krediet- en financiële instellingen. Jouw bedrijf moest op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je vaste lasten moeten minimaal € 1500.- zijn in 3 maanden.
 • Het minimum subsidiebedrag bedraagt €1.500.- per kwartaal.
 • De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies in % en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee zou moeten betalen. Voor de vaste lasten wordt uitgegaan van een gemiddeld percentage per sector. Voor restaurants is dit bijvoorbeeld 25%, voor een wasserij 23%. Een bedrijf krijgt vanaf Q1 2021 maximaal € 550.000 (netto) per 3 maanden. 
 • De uitgekeerde TVL subsidie wordt bij de eindafrekening van de NOW subsidie in dezelfde periode als omzet gezien! Daar moet je rekening mee houden. 

De TVL regeling kan worden aangevraagd voor de volgende periodes; 

 • Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021, aanvragen kan tot 30 april 2021 tot 17:00 uur.
 • Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021, aanvragen vanaf medio mei 2021

Opslag op de TVL voor de non-food detailhandel Q1 2021
De VDG, Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste lasten percentage in de TVL  tot maximaal € 300.000. De VGD komt niet terug in Q2. 
 
Daarnaast zijn er nog aanvullende regelingen voor de evenementenbranche, de reissector (annuleringskosten reizen) en de land- en tuibouw.
 

2. Tozo-3, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Om te voorkomen dat door de coronacrisis zelfstandige ondernemers en zzp’ers onder het bestaansminimum komen is er de Tozo die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud.  De gemeente vult je inkomen aan tot € 1.075 als je alleen woont. Woon je samen of ben je getrouwd? Dan vult de gemeente jouw inkomen aan tot € 1.536. Let op; het inkomen van je partner telt mee! De toets op beschikbaar geld is uitgesteld tot 1 juli 2021. De Tozo-3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 1 juli 2021. 

3. De BMKB-C regeling, ofwel de Borgstelling MKB kredieten. 

Deze regeling zorgt ervoor dat ondernemers sneller en gemakkelijker  geld kunnen lenen  bij hun bank of non-bancaire financier. De overheid staat garant voor 90% van 75% van de financiering. Dit geeft banken een door de overheid gegarandeerde zekerheid van 67.5%, bij het verlenen van (overbruggings) kredieten aan het bedrijfsleven. Dat vergroot de mogelijkheid om te lenen natuurlijk aanzienlijk. De provisie is verlaagd tot 2% bij een looptijd van maximaal 8 kwartalen en 3% bij een looptijd tussen de 9 en 16 kwartalen. Kredieten zijn aan te vragen bij de banken en non-bancaire financiers die hieraan meedoen. Let op: de persoonlijke borg bedraagt 10%! De financier beoordeelt of er een krediet wordt verleend. Vanzelfsprekend moet je duidelijk kunnen aangeven waarvoor je de financiering gaat gebruiken en hoe je de aflossing gaat doen. Dit krediet zou kunnen helpen om de periode te overbruggen totdat een vaccinatie tegen Corona is uitgevoerd. Deze regeling loopt tot 1 april 2021.  

4. Fiscale maatregelen voor ondernemers, uitstel btw en loonbelasting 

Het betreft verschillende vormen van uitstel van belastingbetaling voor ondernemers en ZZP-ers. Tot en met 31 december 2020 kan eerdere aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling verlengd worden. Let op; het gaat hierbij om uitstel, niet om afstel! De opgebouwde belastingschuld moet tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 worden afgelost. Lees hier wat deze regelingen inhouden.

5. Verlenging aanvraagtermijn definitieve berekening 1e NOW periode 

De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode NOW (maart-april-mei 2020) is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om uw aanvraag te doen. Als uit de Rekenhulp Simulatie NOW blijkt dat u moet terugbetalen, dan is dit uitstel voor de indiening natuurlijk prettig. Het is ook goed om te weten dat er in dat geval ruime betalingsregelingen beschikbaar zijn. Als uit de rekenhulp volgt dat u recht heeft op extra ondersteuning dan is snel indienen natuurlijk veel handiger.

Wat kunnen wij voor uw bedrijf betekenen?
Hoe benut je nieuwe kansen? Wat moet er met de organisatie gebeuren? Hoe kan geanticipeerd worden op een maandenlange voortzetting van de huidige situatie? Hoe kom je de Covid-19 periode door? Biedt de NOW3-regeling jou voldoende financiële ruimte? Wat kunnen wij voor je doen bij :

 • Het aanvragen van de NOW3 of TVL-  regeling.
 • Ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van taken en verantwoordelijkheden
 • Ondersteuning bij het invoeren van veranderingen van werkwijze, werktijden, werkdagen.
 • Het aanpassen verzuimbeleid aan de hand van RIVM regels
 • Het adviseren in oplossingen voor thuiswerken en onderlinge communicatie
 • Ondersteuning bij de eisen die de NOW-3 regeling stelt aan de onderneming 
 • Het vormgeven van een acuut noodzakelijke Reorganisatie.
 • Het adviseren bij de mogelijkheden om loonkosten te minderen, bijvoorbeeld via overleg ‘loonoffer’’ 


Hulp nodig? Vragen? Sparren? 
Bel Luc Willems 06 41297624 of Alex Lahpor 085 8770186 of mail naar l.willems@lwpa.nl of alex@lwpa.nl of chat met ons….