NOW 2.0 regeling 

COVID-19

NOW 2.0 regeling 

Nu de ‘intelligente Lockdown’ versoepeld is, ontstaan er weer ruimere mogelijkheden om te ondernemen. Uw creativiteit is hierbij hard nodig. Ziet u nieuwe kansen? Hoe doet u dat financieel en met uw personeel? Mogelijk dat de NOW 2.0 regeling u kan helpen om de komende vier maanden door te komen. In deze periode heeft u dan de gelegenheid om plannen voor de toekomst te maken. 

Wij kunnen u helpen met het aanvragen van de NOW 2.0 regeling. Wij werken hiervoor samen met ACAB (administratiekantoor voor ZZP en MKB) 

Heeft u vragen op financieel of administratief gebied, bel dan Corné van Vliet van ACAB op 0172-472899 of mail naar cvanvliet@acab-advies.nl Voor vragen over personeel en organisatie belt u Luc Willems op 06 41297624 of mail naar l.willems@lwpa.nl.

De NOW regeling wordt met 4 maanden verlengd en gaat lopen van 1 juni tot 1 oktober 2020. Zoals het er nu naar uitziet wordt deze regeling daarna niet meer verlengd. De NOW 2.0 is aan te vragen vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020 bij het UWV. 

Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. Maar ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Voor wie is de NOW 2.0 ?

  • Alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, als zij aan de voorwaarden voldoen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en wijzigingen?

  • Er komen wijzigingen om seizoenbedrijven en hun werknemers beter tegemoet te komen.
  • Maak je gebruik van de NOW regeling dan mag je over 2020 geen dividend, winstuitkering of bonussen uitkeren aan aandeelhouders, bestuur en directie. Dit geldt overigens alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.  
  • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%.
  • Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat de korting op de subsidie van 150% naar 100% van de loonsom, gerekend over 3 maanden (dus niet 4) gebaseerd op de loonsom van maart 2020.
  • Bij het indienen van een ontslagaanvraag voor 20 of meer werknemers wordt de toegekende subsidie met 5% verlaagd, tenzij er een sociaal akkoord is met de vakbonden, or of pvt. 
  • Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen.
  • Er wordt uitgegaan van de sv-loonsom van maart 2020.

Voorspellen is lastig, vooral als het de toekomst betreft

Uit de rekenvoorbeelden volgt dat het verstandig is om het omzetverlies zo reëel mogelijk in te schatten. Anders moet u in een keer mogelijk veel terugbetalen of moet u lang op uw definitieve tegemoetkoming wachten.

Lees hier voor nadere informatie

Hulp nodig bij het aanvragen van de NOW 2.0 regeling? Wij hebben ervaring opgedaan met het aanvragen van de eerste NOW regeling voor meerdere bedrijven.