Financiële aspecten Thuiswerken voor werkgevers

COVID-19

Financiële aspecten Thuiswerken voor werkgevers

Nu het thuiswerken voorlopig weer zoveel mogelijk wordt aangeraden is het goed om de financiële consequenties  van thuiswerken samen te vatten. Omdat er veel onduidelijkheid is over de mogelijkheden om thuiswerken financieel te ondersteunen geven wij antwoord op vijf veel gestelde vragen. 

Vraag 1 Kan ik een laptop en bijvoorbeeld een ultrawide beeldscherm belastingvrij verstrekken?  
Antwoord; ja dat kan, het gaat hier om een gerichte vrijstelling van een hulpmiddel dat noodzakelijk is om het werk te verrichten. Zolang deze hulpmiddelen redelijkerwijze nodig zijn hoeven deze niet mee te tellen bij het belastbaar inkomen. 

Vraag 2 Kan ik een bureaustoel en bijvoorbeeld een bureau belastingvrij verstrekken?            
Antwoord; ja dat kan, mits dit wordt aangemerkt als een Arbovoorziening. Een voorziening die er voor zorgt dat de werknemer op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werknemer mag geen eigen bijdrage betalen aan die voorziening. Maximaal kan er in 5 jaar voor een arbo verantwoorde thuiswerkplek €1815 onbelast vergoed worden.

Vraag 3 Kan ik een Thuiswerkvergoeding betalen voor koffie, thee, elektra, verwarming?
Antwoord: dat kan formeel alleen als er nog vrije ruimte is in de WerkKostenRegeling, de WKR. Die vrije ruimte is dit jaar opgerekt naar 3% van het bruto loon, tot een totale loonsom van €400.000.- Daarboven betreft het 1,7%. Een reële vergoeding volgens het Nibud is ongeveer € 2.- per thuisgewerkte dag. Bij 5 dagen per week thuiswerken zou dit neerkomen op een vergoeding van gemiddeld €40 per maand. Bij een fulltimer die €2500 per maand verdient bedraagt de WKR €972. –.. In dit artikel gaan wij nader in op de WKR. Je kunt indien nodig ookl iets doen via de reiskostenvergoeding, zie vraag 5.

Vraag 4 Kan ik een vergoeding voor internet, telefoonkosten en bijvoorbeeld printerinkt vergoeden?
Antwoord; ja dat kan als de internetverbinding noodzakelijk is voor het thuiswerken. Bij een alles-in-een abonnement wordt alleen het internetdeel vergoed. Je kunt telefoonkosten, zowel het abonnement als de gesprekskosten, onbelast vergoeden als het aannemelijk is dat de werknemer deze telefoon nodig heeft om het werk naar behoren te doen. Daarnaast kunnen werkelijke kosten zoals bijvoorbeeld printcartridges op declaratiebasis worden vergoed. 

Vraag 5 Mag ik de voorheen gebruikelijke reiskostenvergoeding aan thuiswerkers blijven vergoeden?
Antwoord; ja dat mag zolang vanuit de Overheid wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken én de vaste reiskostenvergoeding was afgesproken vóór 13 maart 2020. Let op er is geen verplichting tot door betalen. Maak afspraken met medewerkers en leg deze vast. Met name de regelgeving over reiskosten is uitgebreider dan de situatie die wij hierboven vermelden. Hier vindt je meer uitgebreide informatie van de belastingdienst. 

Meer weten over belastingvrije vergoedingen? Neem contact op met Luc Willems, 06- 41297624 l.willems@lwpa.nl of Alex Lahpor, 085- 8770186 alex@lwpa.nl

#lwpa #covid-19 #thuiswerken #thuiswerkvergoeding #wkr #reiskosten