Nieuwe regelingen tegemoetkomingen werkgevers in het kader van het Coronavirus

COVID-19

Nieuwe regelingen tegemoetkomingen werkgevers in het kader van het Coronavirus

Dinsdag hebben wij een nieuwbericht mail gestuurd waarin we uitgelegd hebben hoe de werktijdverkorting door werkgevers aangevraagd kon worden en voor wie deze bedoeld is. Dinsdag om 19.00 hr. (17 maart)  heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid gegarandeerd blijft én werkgevers het salaris van medewerkers kunnen doorbetalen. De aanvraagprocedure is nog niet bekend maar zal door het UWV naar verwachting uitgevoerd worden.

In deze mail berichten wij u wat de stand van zaken nu is. Hou er rekening mee dat er dagelijks wijzigingen kunnen zijn. Hebben we meer nieuws dan berichten wij u snel. 
Zijn er vragen bel ons dan op 06-41297624 ook in deze moeilijke tijden helpen wij graag! 

Samen komen we verder.


Naam regeling

De oude regeling (Werktijdverkorting WTV) wordt vervangen door de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (TNOW). De betaling vind plaats vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling die nu uitgewerkt wordt is oa bedoeld voor:

  • Werknemers in loondienst
  • Uitzendkrachten
  • Oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontract.


Hoe werkt de regeling?

Maximaal 90% van het afgesproken salaris van de werknemer zal de overheid via het NOW voor haar rekening nemen. De werkgever betaalt dus nog altijd 10% van het salaris zelf door. Via een staffel, waarin aangegeven wordt hoeveel de omzet daalt of gedaald is, wordt de tegemoetkoming bepaald.  De nieuwe aanvraagprocedure is NU nog niet gepubliceerd. Of de medewerker thuis werkt of op de locatie van zijn werkgever nog enkele uren werkt, maakt niet uit voor het bepalen van de staffel en tegemoetkoming salarisdoorbetaling. Het gaat om de omzetdaling. Voor ZZP’ers en ondernemers zijn er ook maatregelen maar wij beperken ons tot de werkgever en werknemer.

TIP 1: De regeling geldt alleen bij 20% omzetverlies of meer, bekijk dus de werkvoorraad, welk risico kunt u nemen, vanaf wanneer heeft u een omzetdaling of vermoed de werkgever een omzetdaling? 

TIP 2: De periode waarover de nieuwe aanvraag wordt gedaan gaat met terugwerkende kracht in en kan vanaf 1 maart voor een werkgever gelden. De periode waarover de tegemoetkoming aangevraagd wordt duurt maximaal 3 maanden.  Plan dus goed.

TIP 3: Zijn er nog werknemers nodig? Bepaal hoeveel uur u medewerkers dan kan inzetten. Mogelijk is het goedkoper om zelf extra aanwezig te zijn in het bedrijf en de inzet van medewerkers te beperken.

Gevolgen voor de werknemer 

In tegenstelling tot de vorige regeling is het TNOW voor de werknemer veel gunstiger. Aan de opgebouwde WW-rechten wordt niet getornd. Dus de werknemer behoudt de opgebouwde WW-rechten. De werkgever die gebruik wenst te maken van de TNOW verklaart wel dat voor een periode van 3 maanden een medewerker niet in verband met bedrijfseconomische reden ontslagen wordt. 

TIP 4: Loopt een arbeidscontract binnenkort af van rechtswege dan geldt het gearceerde bij tip 3  niet. Hou er rekening mee dat u tijdig het tijdelijk arbeidscontract beëindigt!  Doe dit bij een tijdelijk contract minimaal een maand van te voren. Wenst u door te gaan met de medewerker hou dan rekening met de WAB en leg schriftelijk vast onder welke voorwaarden werkgever en werknemer doorgaan.  


Gebruik niet twee regelingen door elkaar!

De werkgever mag niet de TNOW gebruiken bij medewerkers die ziek zijn met een oorzaak die niet ligt bij het Coronavirus. De TNOW en de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) zijn 2 verschillende regelingen/wetten. Was de medewerker ziek voor 1 maart* dan geldt de re-integratieverplichting.  (*opmerking de afspraken rondom de nieuwe regeling zijn er nog niet, deze opmerking geldt voor de oude regeling WVT). Wordt de medewerker ziek na 1 maart dan zijn er twee mogelijkheden:

Ziek door Corona:

  • Besmet en kan nog werken, loondoorbetaling maar niet ziekmelden
  • Besmet en kan niet werken, loondoorbetaling, wel ziekmelden, niet naar bedrijfsarts 


Ziek maar niet door Corona:

  • Ziekmelden, daarna volgens de WVP uw bedrijfsarts inschakelen, loon doorbetalen volgens afspraken CAO/personeelshandboek/bedrijfsregelingen en re-integratiemogelijkheden onderzoeken.


TIP 5: leg alles vast wat ook tijdelijk afgesproken wordt.

Bekijk hier de meest voorkomende vragen met betrekking tot Corona en inzet van medewerkers.  

Tenslotte. Maak gebruik van de mogelijkheden tot het (nu) niet betalen van omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en als het niet anders kan de verruiming van borgstellingen.  

Bij meer informatie melden wij ons weer…

Wat kunnen wij voor u betekenen? Bel ons dan 06-41297624, wij helpen graag!